Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj1358
W tym tygodniu4544
Razem4654346
Powered by CoalaWeb

12 stycznia - Walne Zebranie Członków

PROTOKÓŁ

Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Wrzosowej Kraina”


W dniu 12.01.2009r. odbyło się posiedzenie członków Stowarzyszenia, w którym wzięło udział 20 członków.

Zgromadzenie członków wybrało jednogłośnie na przewodniczącego zgromadzenia panią Barbarę Sulma, a na protokolanta panią Edytę Rząsa.


Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:


  1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Regulaminów:

  1. Walnego Zebrania Członków

  2. Rady

  3. Komisji Rewizyjnej

  4. Pracy Zarządu

II. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia LSR

III. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści logotypu i loga dla LGD

IV. Informacje bieżące, proces składania wniosku


Ad. I. 1 Podjęto uchwałę nr 12 o następującej treści:

§ 1.


W związku z przedstawioną propozycją Zarządu w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zebrania, postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”

na podstawie § 21 ust. 10 Statutu – uchwala regulamin Walnego Zebrania Członków w brzmieniu przedstawionym na dzisiejszym Walnym Zebraniu, który stanowi integralną część podjętej uchwały.

Za przyjęciem uchwały regulaminu Walnego Zebrania Członków spośród obecnych na Sali 20 uprawnionych do głosowania członków, głosowało 20 osób za proponowaną uchwałą, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 członków Stowarzyszenia.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. I. 2 Podjęto uchwałę nr 13 o następującej treści:


§ 1.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. I. 3 Podjęto uchwałę nr 14 o następującej treści:


§ 1.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. I. 4 Podjęto uchwałę nr 15 o następującej treści:


§ 1.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. II Podjęto uchwałę nr 16 o następującej treści:


§ 1.


Lokalna Strategia Rozwoju została zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, LSR stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. III Podjęto uchwałę nr 17 o następującej treści:


§ 1.

Walne Zebranie Członków podjął decyzję w sprawie uchwalenia nowej treści logotypu. W załączeniu do uchwały wizualizacja logotypu.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NOWE LOGO LGD "WRZOSOWA KRAINA"Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ