Subregionalny Produkt Turystyczny "Bory Dolnośląskie" - ustalenia

Opublikowano: piątek, 13, listopad 2009 19:34
Odsłony: 4041

Trwają rozmowy beneficjentów Porozumienia Subregionalnego Produktu Turystycznego Bory Dolnośląskie. Pocieszające jest, że zapadają już konkretne ustalenia. Wiadomo, że 13 beneficjentów nie musi myśleć tak samo, każdy ma swoją koncepcję, na co wydatkować środki, które możemy pozyskać z Unii Europejskiej. Jedni pragną przeznaczyć je na dokończenie budowy hali sportowej, basenu czy boiska sportowego, jeszcze inni chcieliby część środków spożytkować na budowę i oznakowanie parkingów, ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych itd. W miniony piątek, 30 stycznia br., z inicjatywy Starosty Bolesławieckiego Cezarego Przybylskiego odbyło się spotkanie z burmistrzami, prezydentami miast, wójtami i starostami. Ustalono, że zostaną złożone dwa wnioski: promocyjny i inwestycyjny. Wszyscy zgodzili się partycypować w równej części na przedsięwzięcia promocyjne, m.in. zrealizowanie filmów, wydanie atrakcyjnych albumów, folderów, umieszczenie w różnych miejscach infomatów, oznakowanie tras turystycznych, kampanię radiową, telewizyjną. SŁOWEM, BĘDĄ TO DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU WYPROMOWANIE NASZEGO SUBREGIONU ‘'BORY DOLNOŚLĄSKIE”. Liderem wniosku promocyjnego będzie Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, natomiast inwestycyjnego Gmina Przemków.


Każda ze Stron porozumienia zobowiązała się do wyspecyfikowania swoich potrzeb, zarówno promocyjnych, jak i inwestycyjnych. Mając już tę wiedzę łatwiej będzie wpisać przedsięwzięcia w tzw. „sieciowość'” wniosku. Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Dariusz Kwaśniewski przedstawił pomysły promocyjne Powiatu, z których wiele realizowanych będzie w ramach naszego Subregionu „Bory Dolnośląskie'”. Przedstawił również strategię działań na następne tygodnie /m.in. oszacowanie kosztów przedsięwzięcia, przygotowanie Studium Wykonalności, opracowanie wniosku, zabezpieczenie wkładu własnego itd./.


Ustalono, że następne spotkanie dotyczące wniosku tzw. "promocyjnego" odbędzie się 9 lutego /poniedziałek/ o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Natomiast spotkanie dotyczące projektu tzw. " inwestycyjnego” odbędzie się 12 lutego /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Przemkowie. W spotkaniach wezmą udział także przedstawiciele Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i ekologicznych organizacji pozarządowych.


za www.boleslawiec.pl