Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego

Opublikowano: piątek, 13, listopad 2009 19:31
Odsłony: 2746

Spotkanie poprowadzone przez dyrektora biura Stowarzyszenia LGD Edytę Rząsa przybliżyło na początek działalność i idee powstania Lokalnej Grupy Działania „ Wrzosowa Kraina”. Jednakże głównym celem zebrania było ustalenie współpracy między Lokalną Grupą Działania, a Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w zakresie wymiany informacji jak i wzajemnego korzystania z zasobów kadrowych w zakresie szkoleń objętych tematyką pozyskiwania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym środków z Leadera na działania służące między innymi wspieraniu rozwoju i działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa Kraina”.

Tematem dyskusji było różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w celu podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co znacznie wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Omawiana była także kwestia odnowy i rozwoju wsi oraz rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Pierwszym owocem tego spotkania było zaproszenie naszej LGD do udziału w Dniach Doradztwa Rolniczego, które odbędą się pod koniec czerwca 2009r. Podczas tej imprezy LGD będzie udzielała przy stoisku ODRów porad i konsultacji z zakresu pozyskiwania środków z Leadera, zasad składania wniosków. Dodatkowo na Dniach zaprezentują się rękodzielnicy i wytwórcy z terenu Wrzosowej Krainy ze swoimi produktami lokalnymi.


Liczymy na to, że platforma współpracy LGD „Wrzosowa Kraina” i ODRów rozwinie się na tyle, że będziemy podejmować wspólnie więcej działań na płaszczyźnie wymiany informacji, koordynacji zadań, organizacji spotkań i konferencji.