Postało Stowarzyszenie "Mokradło" we wsi Łężce

Opublikowano: piątek, 13, listopad 2009 19:31
Odsłony: 3084


Z przyjemnością informujemy, że na terenie LGD „Wrzosowa Kraina” w dniu 18 marca 2009 roku, we wsi Łężce gmina Przemków, zawiązało się kolejne stowarzyszenie wiejskie. Stowarzyszenie podjęło niezbędne uchwały do rejestracji, procedurę rejestracji przeprowadzi w całości biuro LGD Wrzosowa Kraina. Nazwa tej organizacji brzmi: „Mokradło”. Powołano również zarząd i komisję rewizyjną. Na Prezesa zarządu wybrano Panią Halinę Wrzesińską, a Wiceprezesem jest Pani Anna Garbera.

Głównymi celami Stowarzyszenia jest:

- Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
- Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

- Rozwój infrastruktury lokalnej.

- Pobudzanie inicjatyw mieszkańców.

- Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, opiniowanie przedsięwzięć z rozwojem tego obszaru.
- Integracja społeczna i działania na rzecz rynku pracy oraz budowan
ie wspólnej tożsamości.
- Działalność oświatowa i wychowawcza na rzecz środowiska lokalnego.
- Rozwijanie wiedzy o regionie.
- Rozbudzanie u mieszkańców potrzeby aktywności sportowej i rekreacyjnej.

Gratulujemy i życzymy powodzenia oraz sukcesów!