Powstało Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Wiejskiej "Promyk" w Modle

Opublikowano: piątek, 13, listopad 2009 19:30
Odsłony: 3000

Z przyjemnością informujemy, że na terenie LGD „Wrzosowa Kraina” w dniu 25.03.2009 roku, we wsi Modła gmina Gromadka, zawiązało się Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Wiejskiej „Promyk” mieszczące się przy Szkole Podstawowej. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców uczniów uczęszczających do szkoły w Modle. Podjęto niezbędne uchwały do sformalizowania organizacji. Procedurę rejestracji przeprowadzi w całości biuro LGD Wrzosowa Kraina. Powołano również zarząd i komisję rewizyjną. Na Prezesa Zarządu wybrano Panią Izabele Dorużyńską, a Wiceprezesem została Irena Rybieńska.

Głównymi celami Stowarzyszenia, jakie samodzielnie wypracowali członkowie założyciele podczas warsztatów przeprowadzonych przez Edytę Rząsa jest:

- Budowanie współpracy pedagogicznej i rodzicielskiej

- Działania na rzecz rynku pracy

- Integracja środowiska edukacyjnego (nauczycieli, rodziców, uczniów)

- Ochrona praw dziecka w kontekście praw człowieka

- Pobudzanie inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, społecznych

- Poprawa warunków zaplecza edukacyjnego, kulturowego, rekreacyjnego, sportowego

- Propagowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej

- Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli

- Wzrost poziomu świadomości psychologicznej i pedagogicznej

- Podtrzymywanie wielokulturowości, kultywowanie tradycji lokalnych
i regionalnych

- Wspieranie rozwoju drobnej przedsiębiorczości i aktywizacji dzieci
i młodzieży

- Wspieranie rozwoju edukacji

- Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży

- Działalność oświatowa i wychowawcza na rzecz środowiska lokalnego.

- Poprawa jakości usług edukacyjnych i kulturalnych na obszarach wiejskich

- Rozwijanie wiedzy o regionie.

- Zmniejszenie obszarów wykluczenie społecznego.

- Integracja społeczna i działania na rzecz rynku pracy oraz budowanie wspólnej tożsamości.

- Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, opiniowanie przedsięwzięć z rozwojem tego obszaru.

- Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa