Konferencja pt. Podejście LEADER 2014-2020 – Nowa perspektywa, nowe wyzwania

Opublikowano: poniedziałek, 05, październik 2015 08:23
Odsłony: 1839
30 września 2015r  uczestniczyliśmy w konferencji pt. „PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 – NOWA PERSPEKTYWA, NOWE WYZWANIA” w miejscowości Koszęcin. 
Organizatorem konferencji była  Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.
Spotkanie miało charakter panelowo- dyskusyjny, na którym omówione zostały przez Panią Joannę Gierulską i Pana Bartosza Szymańskiego z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi główne założenia i oczekiwania a także najważniejsze wymagania w nowym okresie programowania  PROW 2014-2020.
Kolejna część konferencji poświęcona została dyskusji panelowej na temat oczekiwań LGD oraz dylematów związanych z przygotowaniem i wdrażaniem nowych LSR w 
kontekście projektowanej legislacji po czym nastąpiła sesja odpowiedzi udzielonych m.in. przez Panią Joannę Gierulską z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Wszystkim zainteresowanym beneficjentom wsparciem w ramach PROW 2014-2020  przekazujemy najnowsze informacje, które przekazało Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w  formie prezentacji do pobrania.
 
Do pobrania: