Wnioski o dofinansowanie - Nabór III (LGR Dolnośląska Kraina Karpia)

Utworzono: środa, 19, wrzesień 2012 18:16
Opublikowano: środa, 19, wrzesień 2012 18:16
Odsłony: 4511

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grypy Rybackiej Dolnośląska Kraina Karpia wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach następującego rodzaju operacji: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”/”Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa  w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”/”Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”/”Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”* .

 

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie od 22.10.2012 r. do 30.11.2012 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30.11.2012 r. o godzinie 12:00

Wnioski, które wpłyną po wskazanych terminach nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu bezpośrednio (tj. osobiście) w:

Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Dolnośląska Kraina Karpia

adres: 
ul. Żeromskiego 1
59-140 Chocianów

 

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (wersja elektroniczna powinna zawierać wniosek oraz załączniki pn. „Uzasadnienie zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru” oraz „Uzasadnienie zgodności operacji z celami zawartymi w LSROR”). 

Limit środków dostępnych w tym naborze dla operacji:

„Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” wynosi: - dla sektora publicznego 2 772 655,31 zł.,

- dla sektora gospodarczego i społecznego 1 622 973,20 zł.,

Możliwą wysokość dotacji na 1 operację wynosi:  1 500 000,00 pln. Poziom dofinansowania na                  1 operację nie może przekroczyć 85%.

„Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa,  w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” wynosi:

- dla sektora gospodarczego i społecznego 890 000,00 zł.,

Możliwą wysokość dotacji na 1 operację wynosi:  450 000,00 pln. Poziom dofinansowania na             1 operację nie może przekroczyć 60%.

„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” wynosi:

- dla sektora gospodarczego i społecznego 813 063,20 zł.,

Możliwą wysokość dotacji na 1 operację wynosi: 300 000,00 pln. Poziom dofinansowania na                         1 operację nie może przekroczyć 60%.

„Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa                   w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” wynosi:

- dla sektora gospodarczego i społecznego 500,00 zł.,

Możliwą wysokość dotacji na 1 operację wynosi:  1 000 000,00 pln. Poziom dofinansowania na                  1 operację nie może przekroczyć 85%.

Kryteria wyboru operacji przez LGR:

Kryteria wyboru znajdują się w załączeniu

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a)   wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

b)  wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR

c)   wzór załączników niezbędnych do wyboru operacji przez LGR pn. „Uzasadnienie zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru” dla w/w operacji typu oraz „Uzasadnienie zgodności operacji z celami zawartymi w LSROR” wraz z instrukcją wypełniania znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 

Pytania prosimy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 517 519 011


Do pobrania: