Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego. ​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj146
W tym tygodniu6479
Razem4616385
Powered by CoalaWeb

Powstało nowe stowarzyszenie w Jakubowie Lubińskim

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 10 grudnia 2008 roku, we wsi Jakubowo Lubińskie gmina Przemków, zawiązało się stowarzyszenie wiejskie.

Stowarzyszenie podjęło niezbędne uchwały do rejestracji, procedurę rejestracji przeprowadzi w całości biuro LGD Wrzosowa Kraina. Nazwa tej organizacji brzmi: Leśna Dolina. Powołano również zarząd i komisję rewizyjną.

Prezesem zarządu wybrano Pana Edwarda Baczyńskiego, wiceprezesem Pana Andrzeja Gabineta.


Gratulujemy tej inicjatywy wiejskiej i zyczymy powodzenia i sukcesów!

Z poważaniem,
Barbara Sulma
Prezes Zarządu LGD Wrzosowa Kraina

Subregionalny Produkt Turystyczny Borów Dolnośląskich – prace nad strategiąW siedzibie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Bolesławcu 9 grudnia 2008 odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami gmin tworzących Subregion Bory Dolnośląskie. Spotkanie dotyczyło, opracowywanej przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Subregionalnej Strategii Rozwoju Turystyki w Borach Dolnośląskich. Strategia dla Subregionu Borów Dolnośląskich jest jedną z 11 opracowywanych na Dolnym Śląsku. Obszar subregionu Borów Dolnośląskich obejmuje także gminy z Wrzosowej Krainy, wśród których znalazł się Przemków, Chocianów, Lubin oraz Bolesławiec.

Podczas warsztatu omówiono stan zaawansowania prac nad koncepcją Subregionalnego Produktu Turystycznego Borów Dolnośląskich. Sporo miejsca w koncepcji poświęcono Wrzosowej Krainie, m.in. jej produktom lokalnym. Materiały, które posłużyły do opracowania dokumentu, to w dużej mierze dane pochodzące z ankiet wypełnianych przez gminy. Prace nad częścią diagnostyczną zostały zakończone. Ostateczna wersja dokumentu powstanie do końca bieżącego roku. Uczestnikom spotkania przedstawiona została wstępna lista sieciowych produktów turystycznych Subregionu Borów Dolnośląskich. Zaliczyć do nich można:
1. Świat leśnego runa Borów Dolnośląskich.
2. Rodzinne trasy piesze i rowerowe Borów Dolnośląskich.
3. Szlaki wodne Borów Dolnośląskich.
4. Wrzosowa Kraina Borów Dolnośląskich.
5. Bory wypoczynku i relaksu.
6. Turystyka konna w Borach Dolnośląskich.
7. Kraina Ceramiki i Szkła.
8. Tajemnica i magia Borów Dolnośląskich.
9. Bory Dolnośląskie – Kraina Wielu Kultur.
10. Produkty lokalne Borów Dolnośląskich.
11. Bory sportu i rekreacji.
12. Agroturystyka tajemniczych Borów.
13. Zabytki architektury Borów Dolnośląskich.

Spotkanie było także okazją do dyskusji nad systemem identyfikacji wizualnej Subregionu Borów Dolnośląskich. Sporo zamieszania wśród uczestników warsztatów wywołały przedstawione przez Karkonoską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości propozycje logo, które miałoby być kojarzone z Subregionem. W wyniku trudności z jednoznacznym wyborem znaku graficznego identyfikującego obszar Borów Dolnośląskich, KARR przygotuje kolejną propozycję.
Ostatnim omawianym punktem programu spotkania były zadania inwestycyjne, które należałoby wprowadzić do strategii, aby Subregion Borów Dolnośląskich spełniał funkcję katalizatora rozwoju turystyki.

as

Talenty plastyczne z Wrzosowej Krainy nagrodzone w ogólnopolskim konkursie

Z wielką przyjemnością informujemy, że w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Razem dbamy o bogactwo naszego regionu” w I kategorii zostały nagrodzone uczennice z Wrzosowej Krainy: Martyna Słota z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej (gm. Przemków), Jowita Klimkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Starym Łomie (gm. Chojnów) oraz Ewelina Janiec ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej (gm. Bolesławiec).

Organizatorem konkursu była Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa. Na konkurs wpłynęły 362 prace z całego kraju.
Uczestnicy mieli za zadanie zobrazować współpracę mieszkańców regionu na rzecz zachowania i promocji lokalnej kultury i przyrody.

Ilość prac, różnorodność technik wykonania oraz interpretacji tematu sprawiła, iż jury stanęło przed bardzo trudnym zadaniem. W związku z tym postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – do 10 lat
II kategoria – powyżej 10 lat


Kategoria I
I miejsce -
Patrycja Perlik, Oddział Przedszkolny, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ociece
II miejsce -
Wanda Jaworska, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zakopanem
III miejsce - Martyna Słota,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej

Wyróżnienia:
Wiktoria Bykowska, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zakopanem
Aleksander Jawor, Szkoła Podstawowa w Łącku
Adrianna Kocot, Szkoła Podstawowa w Chechle
Dorota Olech, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Bolkowie
Ewelina Janiec, Szkoła Podstawowa w Dąbrowej Bolesławieckiej


Kategoria II
I miejsce - Jowita Klimkiewicz, Szkoła Podstawowa w Starym Łomie
II miejsce - Piotr Tomków, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mielcu
III miejsce Agnieszka Kaleta, Szkoła Podstawowa w Jasienicy


Wyróżnienia:
Justna Dudajek, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mielcu
Julia Kołodziej, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zakopanem
Karol Chochorowski, Szkoła Podstawowa w Miszkowicach
Angelika Łaciak, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zakopanem
Jusytna Bielak, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mielcu


Najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi oraz zostaną opublikowane w formie pocztówki
, które będą dystrybuowane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!!

as

Wyprawa Odkrywców ŚLADAMI WŁADCÓW PRZEMKOWA

Wyprawa Odkrywców

28 listopada 2008
w Przemkowskim Ośrodku Kultury odbył się pierwszy z cyklu warsztat ,,Edukator Dziedzictwa Regionu”. Warsztaty są kontynuacją prac związanych z wdrożeniem Programu Edukacji Regionalnej i Ekologicznej Wrzosowej Krainy. Program opracowano wspólnie z placówkami szkolnymi z obszaru Partnerstwa na przełomie roku 2007 i 2008.

W warsztatach uczestniczyli głównie nauczyciele, choć nie zabrakło także właścicieli gospodarstw agroturystycznych i przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń. Poznali oni zasady nowej metody edukacji regionalnej, czyli questingu. „Wyprawa Odkrywców”, bo pod taką nazwą zaczyna funkcjonować w Polsce questing, wdrażana jest również we Wrzosowej Krainie. Warsztaty zorganizowała Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” w ramach projektu „Edukator Dziedzictwa Regionu”.

Efektem warsztatów, które odbyły się w Przemkowie, jest tematyczna Wyprawa Odkrywców, tj. wirtualna ścieżka po Przemkowie, która posłuży uczniom, turystom, a także mieszkańcom Przemkowa. Ścieżka umożliwi poznanie historii oraz walorów przyrodniczych miasta. Uczestnicy warsztatów, po krótkim zapoznaniu się z bogatą historią Przemkowa oraz po zajęciach w terenie, wytypowali 5 tematycznych ścieżek, na których można przeprowadzić quest. Podczas kilkugodzinnych zajęć jego uczestnicy opracowali quest „Śladami władców Przemkowa”.


Konferencja "Odnowa i rozwój wsi dolnośląskiej"

Stowarzyszenie Kaczawskie z Mściwojowa, jako koordynator grupy moderatorów odnowy wsi, zorganizowało konferencję pn. „Odnowa i rozwój dolnośląskiej wsi”, która odbyła się 5 listopada br. w Męcince. Patronat nad konferencją objął Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Drab.

Konferencję zorganizowano dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu Dolnego Śląska, lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów. Gośćmi konferencji, oprócz Wicemarszałka Tadeusza Draba byli Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: Eryk Alira oraz Józef Pawlak. Nie zabrakło również przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Z ramienia UMWD w konferencji wzięli udział Bogusław Wijatyk – dyrektor Departamentu Mienia Wojewódzkiego i Rolnictwa oraz Paweł Czyszczeń – dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem konferencji było przedstawienie doświadczeń z realizacji przedsięwzięć z zakresu odnowy wsi naszego województwa. Szczególny nacisk został położony na pokazanie pozytywnych doświadczeń, zwłaszcza tych, które aktywizują lokalną społeczność. Swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele kilku dolnośląskich wsi, w których, zapoczątkowany przez mieszkańców, proces odnowy wsi stymuluje lokalną społeczność do działań oraz przynosi konkretne i wymierne korzyści społeczne. Ponadto konferencja była przyczynkiem do wymiany poglądów oraz dyskusji na temat przyszłości procesu odnowy wsi na Dolnym Śląsku.

Podczas konferencji przedstawiciele lokalnych społeczności zaprezentowali procesy aktywizujące mieszkańców w oparciu o plany odnowy miejscowości. Spośród zaprezentowanych ośmiu miejscowości (Lędziny, Dziewiętlin, Wietrzyce, Buszkowice, Radzimowice i Dobków), dwie prezentacje dotyczyły Wrzosowej Krainy. Stefan Trochanowski, sołtys wsi Parchów (gm. Chocianów), nieustający w pracy społecznik, przedstawił inicjatywy podejmowane przez mieszkańców, które usprawniają im życie, m.in. budowa trzykilometrowego odcinka drogi, który został wykonany przez mieszkańców sołectwa.

Kolejna prezentacja, przedstawiona przez Anitę Smoląg z Urzędu Gminy i Miasta w Przemkowie oraz Andrzeja Ruszlewicza - animatora lokalnych partnerstw oraz szefa grupy moderatorów odnowy wsi działającej przy Stowarzyszeniu Kaczawskim, dotyczyła Ostaszowa (gm. Przemków). Miała inny charakter, bowiem przedstawiona została koncepcja architektoniczna rozwoju wsi jako uzupełnienie procesu społecznego, zachodzącego podczas działań związanych z odnową wsi. Wszystkie inicjatywy, które zostały omówione przez przedstawicieli poszczególnych wsi, wskazały na bardzo istotną rzecz, że dolnośląską wieś trzeba i należy ożywić, ponieważ ma wielki potencjał, niejednokrotnie nie do końca wykorzystywany.

W ostatnim panelu konferencyjnym, Bożena Pełdiak – przedstawicielka Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego GRANICA, przedstawiła Lokalną Organizację Grantową, którą jest Stowarzyszenie, jako jedno ze źródeł finansowania oddolnych inicjatyw. Konferencję zakończyła dyskusja na temat przyszłości odnowy wsi na Dolnym Śląsku.

as, zdjęcia: Mariusz Foryś

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ