Notice: Undefined offset: 0 in /libraries/zen/script/handler.php on line 646
Strona główna
Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego. ​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj180
W tym tygodniu6513
Razem4616419
Powered by CoalaWeb

Powstało Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Wiejskiej "Promyk" w Modle

Z przyjemnością informujemy, że na terenie LGD „Wrzosowa Kraina” w dniu 25.03.2009 roku, we wsi Modła gmina Gromadka, zawiązało się Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Wiejskiej „Promyk” mieszczące się przy Szkole Podstawowej. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców uczniów uczęszczających do szkoły w Modle. Podjęto niezbędne uchwały do sformalizowania organizacji. Procedurę rejestracji przeprowadzi w całości biuro LGD Wrzosowa Kraina. Powołano również zarząd i komisję rewizyjną. Na Prezesa Zarządu wybrano Panią Izabele Dorużyńską, a Wiceprezesem została Irena Rybieńska.

Głównymi celami Stowarzyszenia, jakie samodzielnie wypracowali członkowie założyciele podczas warsztatów przeprowadzonych przez Edytę Rząsa jest:

- Budowanie współpracy pedagogicznej i rodzicielskiej

- Działania na rzecz rynku pracy

- Integracja środowiska edukacyjnego (nauczycieli, rodziców, uczniów)

- Ochrona praw dziecka w kontekście praw człowieka

- Pobudzanie inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, społecznych

- Poprawa warunków zaplecza edukacyjnego, kulturowego, rekreacyjnego, sportowego

- Propagowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej

- Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli

- Wzrost poziomu świadomości psychologicznej i pedagogicznej

- Podtrzymywanie wielokulturowości, kultywowanie tradycji lokalnych
i regionalnych

- Wspieranie rozwoju drobnej przedsiębiorczości i aktywizacji dzieci
i młodzieży

- Wspieranie rozwoju edukacji

- Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży

- Działalność oświatowa i wychowawcza na rzecz środowiska lokalnego.

- Poprawa jakości usług edukacyjnych i kulturalnych na obszarach wiejskich

- Rozwijanie wiedzy o regionie.

- Zmniejszenie obszarów wykluczenie społecznego.

- Integracja społeczna i działania na rzecz rynku pracy oraz budowanie wspólnej tożsamości.

- Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, opiniowanie przedsięwzięć z rozwojem tego obszaru.

- Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa

Postało Stowarzyszenie "Mokradło" we wsi Łężce


Z przyjemnością informujemy, że na terenie LGD „Wrzosowa Kraina” w dniu 18 marca 2009 roku, we wsi Łężce gmina Przemków, zawiązało się kolejne stowarzyszenie wiejskie. Stowarzyszenie podjęło niezbędne uchwały do rejestracji, procedurę rejestracji przeprowadzi w całości biuro LGD Wrzosowa Kraina. Nazwa tej organizacji brzmi: „Mokradło”. Powołano również zarząd i komisję rewizyjną. Na Prezesa zarządu wybrano Panią Halinę Wrzesińską, a Wiceprezesem jest Pani Anna Garbera.

Głównymi celami Stowarzyszenia jest:

- Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
- Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

- Rozwój infrastruktury lokalnej.

- Pobudzanie inicjatyw mieszkańców.

- Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, opiniowanie przedsięwzięć z rozwojem tego obszaru.
- Integracja społeczna i działania na rzecz rynku pracy oraz budowan
ie wspólnej tożsamości.
- Działalność oświatowa i wychowawcza na rzecz środowiska lokalnego.
- Rozwijanie wiedzy o regionie.
- Rozbudzanie u mieszkańców potrzeby aktywności sportowej i rekreacyjnej.

Gratulujemy i życzymy powodzenia oraz sukcesów!

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego


Spotkanie poprowadzone przez dyrektora biura Stowarzyszenia LGD Edytę Rząsa przybliżyło na początek działalność i idee powstania Lokalnej Grupy Działania „ Wrzosowa Kraina”. Jednakże głównym celem zebrania było ustalenie współpracy między Lokalną Grupą Działania, a Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w zakresie wymiany informacji jak i wzajemnego korzystania z zasobów kadrowych w zakresie szkoleń objętych tematyką pozyskiwania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym środków z Leadera na działania służące między innymi wspieraniu rozwoju i działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa Kraina”.

Tematem dyskusji było różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w celu podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co znacznie wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Omawiana była także kwestia odnowy i rozwoju wsi oraz rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Pierwszym owocem tego spotkania było zaproszenie naszej LGD do udziału w Dniach Doradztwa Rolniczego, które odbędą się pod koniec czerwca 2009r. Podczas tej imprezy LGD będzie udzielała przy stoisku ODRów porad i konsultacji z zakresu pozyskiwania środków z Leadera, zasad składania wniosków. Dodatkowo na Dniach zaprezentują się rękodzielnicy i wytwórcy z terenu Wrzosowej Krainy ze swoimi produktami lokalnymi.


Liczymy na to, że platforma współpracy LGD „Wrzosowa Kraina” i ODRów rozwinie się na tyle, że będziemy podejmować wspólnie więcej działań na płaszczyźnie wymiany informacji, koordynacji zadań, organizacji spotkań i konferencji.

Warsztaty dla mieszkańców "Wrzosowej Krainy"

Na terenie Wrzosowej Krainy odbywają się obecnie warsztaty z zakresu zakładania Stowarzyszeń i możliwości pozyskania środków z osi 3 i 4 LEADER. Celem spotkań jest poznanie możliwości finansowania projektów z działań zapisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, tj.:
 • Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej,
 • Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
 • Małych projektów
 • Odnowy Wsi,

Ponadto mieszkańcy podczas szkoleń mogą zapoznać z się procedurami zakładania stowarzyszenia, a chętni do utworzenia takiej organizacji w swojej miejscowości będą mogli skorzystać z pomocy Biura LGD Wrzosowa Kraina w rejestracji i przeprowadzeniu spotkania założycielskiego.

Warsztaty zostały podzielone na dwa etapy:

ETAP I - warsztaty informacyjne
Zakres:
 • zakładanie stowarzyszenia wiejskiego
 • korzyści z zrzeszania się
 • źródła i możliwości pozyskiwania środków z PROW 2007 -2013

Terminy warsztatów:
 • Gmina Chojnów:
  • Witków - świetlica wiejska - 10 marca - godz. 10.30
  • Goliszów - świetlica wiejska - 16 marca - godz. 16.30
  • Krzywa - świetlica wiejska - 14 kwietnia - godz. 16.30
  • Rokitki - świetlica wiejska - 15 kwietnia - godz. 16.30
  • Osetnica - świetlica wiejska - 21 kwietnia - godz. 16.30
  • Dobroszów -świetlica wiejska-23 kwietnia - godz. 16.30
 • Gmina Gromadka
  • Modła i Patoka - 11 marca - godz. 16.30
  • Pasternik - 26 marca - 17.00
  • Osła - 16 kwietnia - 19.00
  • Borówki - 27 kwietnia - 19.00
 • Gmina Przemków
  • Łężce - świetlica wiejska - 18 marca - godz. 19.00
  • Jędrzychówek - świetlica wiejska - 20 marca - godz. 19.30
  • Piotrowice - świetlica wiejska - 23 marca - godz. 17.00
  • Karpie-świetlica wiejska - 24 marca- godz. 17.30
  • Szklarki - świetlica wiejska - 27 marca - godz. 19.00
  • Ostaszów (gospodarstwo pana Gucmy) - 31 marca - godz. 17.30
  • Wilkocin - remiza - 28 kwietnia - godz. 17.00
 • Gmina Lubin - 19 marca- godz. 16.00 - Urząd Gminy


ETAP II - zakładanie stowarzyszenia - spotkania założycielskie w najbardziej zainteresowanych i aktywnych miejscowościach
 • opracowanie dokumentacji i rejestracja w KRS
 • monitorowanie spraw rejestracyjnych
 • wsparcie doradcze dla nowopowstałej organizacji
 • pomoc merytoryczna przy pozyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w w/w warsztatach mieszkańców poszczególnych wsi.


Warsztaty są realizowane z inicjatywy Samorządów Gmin: Chojnów, Gromadka, Lubin, Przemków oraz Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina.

VI Kiermasz Ogrodniczy w Nowym Miasteczku

26 kwietnia 2009

VI Kiermasz Ogrodniczy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Nowym Miasteczku

ul. Plac Strzelecki 2 ,67-124 Nowe Miasteczko

10.00 – rozpoczęcie imprezy– wystawy ogrodnicze, ptaków i zwierząt ozdobnych, plener fotograficzny (oddawanie krwi przez honorowych krwiodawców 10.00 – 15.00).

12.00 – oficjalne otwarcie Kiermaszu.

12.30 – 14.00 występy kabaretów i zespołów szkolnych.

14.00 – 16.00 – występy zespołów muzycznych.

16.00 – pokazy strażackie i ratownictwa medycznego.

18.00 – zakończenie Kiermaszu.

Oprócz tych wydarzeń, będą przez cały czas elementy towarzyszące w postaci stoisk
z ciepłymi posiłkami, ciastem, kawą, stoiskami dla dzieci itp.


Plener fotograficzny zakończy się w maju wystawą prac każdego uczestnika. Wystawa będzie zorganizowana w Domu Kultury i galerii fotografii w Nowej Soli. Planowane jest również wydanie katalogu.


Wszystkich chętnych wystawców prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły

tel 068 3888213
(zgłoszenia do 31.03.2009), a zainteresowanych kiermaszem zapraszamy
w dniu 26.04.2009.


Regulamin uczestnictwa w kiermaszu POKAŻ


1. Warunkiem udziału w kiermaszu jest złożenie do 8 kwietnia 2009 roku zgłoszenia udziału pod adres:

Zespół Szł Ponadgimnazjalnych nr 6

Plac Strzelecki 2

67-124 Nowe Miasteczko

lub email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax: 068 3888213

2. Szkoła nie gwarantuje straganu – należy przyjechać z własnym.


3. Organizatorzy udostępniają uczestnikom miejsce na powierzchni otwartej
(do 30m2).


4. Na życzenie wystawców istnieje możliwość zamówienia noclegów w ZSP nr 6 w Nowym Miasteczku. Rezerwacji należy dokonać pod adresem szkoły lub telefonicznie.


5. Opłata za udział wynosi 30zł płatne przelewem na konto
nr 89 2030 0045 1110 0000 0028 0870, lub w kasie szkoły do dnia 20.04.2009r.


6. Godziny otwarcia kiermaszu:

¾ dla wystawców 900 – 1800

¾ dla zwiedzających 1000 - 1700

7. 7. Z chwilą złożenia przez uczestnika „Zgłoszenia udziału” następuje przyjęcie niniejszego regulaminu.


Serdecznie zapraszamy do udziału w kiermaszu !

Organizatorzy

Zgłoszenie udziału PBIERZ

Organizatorzy:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr6
im Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku


1. Wystawca: nazwa firmy, przedsiębiorstwa, imię i nazwisko właściciela

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. Adres ………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………………………

3. Telefon ……………………. Fax ……………..………. NIP ……………………………..

4. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu (tel/fax)

……………………………………………………………………………………………………

5. Rodzaj prezentowanej oferty wystawienniczej:

………………………………………………………………………………………………..

6. Zgłaszam udział w Kiermaszu Ogrodniczym oraz akceptuję regulamin dotyczący zasad organizacji kiermaszu.
7. Czytelnie wypełnione „Zgłoszenie udziału” należy odesłać w terminie do 8 kwietnia 2009 r. pod adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr6
Plac Strzelecki 2
67-124 Nowe Miasteczko lub przesłać na nr fax 068 3888 213


................................................... ……………………………….
/pieczęć firmy/ /podpis/

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ