Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj741
W tym tygodniu7527
Razem4657330
Powered by CoalaWeb

Rusza „Kuźnia III Sektora”


Wrzosowa Kraina zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów grup formalnych i nieformalnych, osoby chcące działać w szeregach stowarzyszeń wiejskich z terenu gmin Bolesławiec, Chojnów, Chocianów, Gromadka, Lubin, Przemków do udziału w projekcie edukacyjnym Kuźnia III sektora”. Do projektu zostaną zaproszeni również przedstawiciele urzędów Gmin zajmujący się sprawami organizacji pozarządowych. Całe zadanie jest realizowane w okresie od 1 czerwca 2009 – 31 grudnia 2009.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w Biurze Wsparcia Organizacji Pozarządowych Wrzosowej Krainy „Kuźnia III Sektora” Chocianów, ul. Kościuszki 25, Tel. 076 8185006 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Kuźnia III Sektora”. Osoba do kontaktu Edyta Rząsa.

Projekt „Kuźnia III sektora” jest ofertą dla istniejących organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, liderów oraz samorządów -pracowników urzędów gmin, którzy zajmują się sprawami NGO. „Kuźnia III sektora” jest serią inicjatyw skierowanych i realizowanych dla w/w interesariuszy z 6 gmin wiejskich i miejsko- wiejskich terenu wschodniej części Borów Dolnośląskich tj.: Chocianów, Przemków, Gromadka, Chojnów, Lubin i Bolesławiec. Projekt zakłada szkolenia dla w/w beneficjentów z zakresu tworzenia i rejestracji stowarzyszeń, zarządzania organizacją i tworzenia wniosków o dotacje, a także z zakresu budowania platformy współpracy pomiędzy NGO, a samorządem. Warsztaty będą odbywać w sposób cykliczny w okresie od września do listopada i zakończą się wręczeniem certyfikatu dla liderów stowarzyszeń wiejskich oraz trzydniową sesją wyjazdową pokazującą dobre praktyki ożywiania wsi i aktywność liderów wiejskich. Dodatkowo jednym z działań „Kuźni III Sektora” jest utworzenie biura wsparcia dla organizacji pozarządowych prowadzącego działalność doradczą, szkoleniową, informacyjną, organizującego dyżury ekspertów, a także udostępniającego sprzęt w postaci komputera z dostępem do Internetu, który będzie narzędziem do sprawniejszego ubiegania się małych stowarzyszeń o dotacje. W projekcie zaplanowano również konkurs na najlepszy projekt inicjatywy wiejskiej. Nagrodą w konkursie będzie wykonanie strony internetowej dla organizacji.


W projekcie zaplanowano niżej opisane działania:

Szkolenia i Warsztaty
W ramach projektu zostanie przeszkolonych 30 liderów wiejskich (dwie grupy po 15 osób) i członków organizacji pozarządowych oraz osób chcących rozpocząć działalność w III sektorze, a także 6 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego . Szkolenia zostaną przeprowadzone cyklicznie w okresie od września do listopada dwa razy w miesiącu. Biuro projektu przeprowadzi rekrutację na podstawie określonych kryteriów naboru, przygotuje ankiety zgłoszeniowe oraz roześle informację o szkoleniach. Do przeprowadzenia szkoleń zostanie zatrudnionych 3 moderatorów na umowę o dzieło lub zlecenie.
Łącznie odbędzie się 8 spotkań szkoleniowo - warsztatowych w wymiarze 40 godzin zegarowych, w dwóch cyklach szkoleniowych dla trzech grup, , tj :

I. 3 szkolenia dla członków nowo powstających organizacji:
Dla 15 osób, łącznie 12 godzin szkoleń

1. Zasady tworzenia i rejestracja stowarzyszeń (4 godziny)
2. Zarządzanie Stowarzyszeniem, prawne aspekty zarządzania organizacją ( prawa i obowiązki, podatki, sprawozdawczość, zasady nadawania statusu OPP itp.) (5 godzin)
3. Źródła finansowania „Od inicjatywy do projektu”, zarządzanie projektem (3 godziny)

II. 3 szkolenia dla członków, liderów istniejących i zarejestrowanych organizacji
Dla 15 osób, łącznie 18 godzin szkoleń

1. Zarządzanie Stowarzyszeniem, prawne aspekty zarządzania organizacją (prawa i obowiązki, podatki, sprawozdawczość, „Moja organizacja dla pożytku publicznego” zasady nadawania statusu OPP, itp.) (5 godzin)
2. Źródła finansowania „Od inicjatywy do projektu”, zarządzanie projektem, Tworzenie wniosków o dotację (8 godzin)
3. Budowanie zespołu (5 godzin)

III. 2 spotkania warsztatowe dla członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i pracowników samorządów, zajmujących się sprawami NGO-sów
Łącznie dla 36 osób, 10 godzin szkoleń
1. Zasady współpracy NGO i Samorządów – wypracowanie wspólnej polityki rozwoju dla regionu z wykorzystaniem zasobów wiejskich NGO-sów. (5 godzin)
2. Budowanie planów współpracy z udziałem NGO – badanie potrzeb i koordynacja działań (5 godzin)

Utworzenie Biura Wsparcia Organizacji Pozarządowych „Kuźnia III Sektora”
Przy Fundacji „Wrzosowa Kraina” w ramach projektu powstało biuro, które po zakończeniu zadania będzie kontynuować swoją działalność, pozyskując na swoje istnienie dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z osi 4 Leader, tak aby zachować ciągłość podjętych inicjatyw na rzecz wzrostu potencjału III sektora. Obsługa biura i organizacją pracy w biurze będzie prowadzona przez koordynatora projektu.
Biuro będzie prowadzić działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną, będzie organizować warsztaty, dyżury eksperdzkie w zakresie doradztwa i konsultacji, biuro będzie udostępniać biblioteczką z wydawnictwami dotyczącymi pracy NGO, a także komputer z dostępem do Internetu. Pracownik biura będzie pomagał w wypełnianiu i rejestracji wniosków o dotacje.
Biuro będzie czynne w poniedziałki w godzinach od 13.00 – 17.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 – 12.00, dodatkowo dwa razy w miesiącu w trakcie trwania projektu ( w poniedziałki ) będą sprawowane przez ekspertów konsultacje tematyczne z zakresu: prawa, pozyskiwania funduszy, zarządzania organizacją itp. W tym celu zostanie zatrudnionych trzech ekspertów. Biuro będzie również odpowiedzialne za pomoc w organizacji spotkań założycielskich i przygotowywania dokumentacji do rejestracji stowarzyszenia, tym grupom, które będą chciały założyć stowarzyszenie.

4. Organizacja Konkursu na najlepszy projekt opisujący inicjatywę wiejską (opis w formie wniosku o dotację)
Aby zainspirować i rozbudzić przedstawicieli NGO do podejmowania inicjatyw oddolnych, zostanie ogłoszony konkurs na najlepszy projekt opisujący inicjatywę wiejską. Opis będzie musiał być sporządzony w formie wniosku o dotację. W konkursie będą mogły wziąć udział stowarzyszenia, których reprezentanci będą uczestniczyć w szkoleniach. Złożone opisy posłużą ocenie poziomu wiedzy wyniesionej ze szkoleń ale i też ewaluacji całego zadania poprzez wydanie publikacji z opisami wszystkich projektów. Konkurs będzie ogłoszony na pierwszym warsztacie, a jego uczestnicy będę mieli za zadanie opisanie inicjatywy (nowej lub już istniejącej). Nagrodą za najlepiej opisaną inicjatywę będzie utworzenie strony WWW dla organizacji będącej autorem wniosku oraz pomoc w znalezieniu grantodawcy na realizację tego projektu. Wręczenie nagród odbędzie się podczas gali, na której uczestnicy szkoleń otrzymają również certyfikaty ukończenia szkoleń. W gali wezmą udział włodarze i przedstawiciele samorządów.

Wyjazd studyjny dla 20 osób biorących udział w szkoleniach – dwudniowa, weekendowa sesja wyjazdowa pokazującą dobre praktyki ożywiania wsi i aktywność liderów wiejskich oraz współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi. Wizyta studyjna zostanie zorganizowana na ternie województwa dolnośląskiego lub opolskiego i będzie obejmować zwiedzanie wioski tematycznej ukazującej aktywność społeczności wiejskiej, jej inicjatywy, które posłużyły do poprawy jakości życia w ich otoczeniu. Uczestnikami wyjazdu będą osoby biorące udział w spotkaniach szkoleniowo – warsztatowych, również pracownicy urzędów gmin.

Zadanie realizowane przez Fundację "Wrzosowa Kraina" ze wsparciem środów z Funduszu Incjatyw Obywatelskich.

Spotkanie ekomuzealników

Na terenie Wrzosowej Krainy rozwija się sieć punktów Ekomuzeum Wrzosowej Krainy, w których ludzie z pasją przedstawiają tradycje i historię związaną z tym obszarem.

W związku z tym Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” zaprasza na spotkanie dotyczące rozwoju Ekomuzeum Wrzosowej Krainy oraz inicjatyw ekomuzealnych. Celem spotkania będzie opracowanie planu działań Ekomuzeum Wrzosowej Krainy i jego poszczególnych punktów, a także przygotowanie oferty dla potencjalnych klientów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 czerwca 2009, godz. 16.00 w Borówkach w punkcie ekomuzealnym Wrzosowa Chata (Gospodarstwo Agroturystyczne „Gajówka Głuszec”, u Pani Bogumiły Naruszewicz).

Do udziału w spotkaniu zapraszamy serdecznie przedstawicieli ośrodków kultury, ekomuzealników, osoby zainteresowane prowadzeniem i utworzeniem punktu ekomuzealnego na terenie Wrzosowej Krainy (obszar gmin: Bolesławiec, Chocianów, Chojnów, Gromadka, Lubin, Przemków).

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 3 czerwca 2009 roku, do godziny 12.00 w biurze Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” (Chocianów, ul. Kościuszki 25, tel./fax 076 818 50 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , osoby do kontaktu: Anna Paliszkiewicz, Weronika Wolska).

as, erz

IV Piknik Gimnazjalny z Wrzosową Krainą

Dnia 23 maja 2009r odbędzie się w Chocianowie impreza plenerowa– IV Piknik Gimnazjalny pod hasłem „Prawa Człowieka zaczynaja sie od Praw Dziecka”, gdzie Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” będzie mieć okazję do zapoznania uczestników z działalnością naszej organizacji jak i do zaprezentowania produktów „Wrzosowej Krainy”. Prezentowane produkty to między innymi hafty krzyżykowe i richelieu Pani Weroniki Kwaśniał, weki i nalewki Pani Wandy Kuzyszyn, woreczki zapachowe, olejki, zioła Pani Bogumiły Naruszewicz. Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” prezentowane będzie w tym dniu przez Annę Paliszkiewicz i Paulinę Pieniążek.

Organizatorem tejże imprezy jest Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi, która odbędzie się na szkolnych obiektach sportowych w godzinach 14.00 - 19.00 w Chocianowie.

POGRAM IV PIKNIKU:

● godz. 12.00 Konkurs i debata na temat Praw Człowieka

● godz. 14.00-16.00 Otwarcie Pikniku i rozgrywki sportowe uczniów

● godz. 15.30 wręczenie nagród w Igrzyskach Sportowych Klas

● godz. 16.00 – 19.00

1. Prezentacje artystyczne gimnazjalistów

2. Wybory Miss i Mistera pikniku, pokaz mody

3. Jazda konna, przejazdy bryczką

4. Kiermasz prac uczniowskich, loteria fantowa

5. Kawiarenka, mała gastronomia

6. Punkt krwiodawstwa

7. Pokaz sztuk walki

8. Pokaz umiejętności policyjnych psów tropiących

9. Występ zespołu muzycznego

10. Prezentacje „Wrzosowej Krainy”

11. Turniej szachowy

12. Pokazy strażackie, harcerskie

ww

Czyżby dofinansowanie z FIO? Jesteśmy na dobrej drodze

Z przyjemnością informujemy, że 2 wnioski, które zostały złożone przez Wrzosową Krainę do konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, przeszły ocenę formalną i zostały przyjęte do dalszej oceny.

Nabór wniosków trwał od 20 lutego do 23 marca 2009. W tym czasie do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wpłynęło ponad 3400 wniosków. W wyniku weryfikacji ustalono listę 3084 wniosków złożonych przez wnioskodawców do konkursu PO FIO 2009. Wnioskodawcy złożyli wnioski na łączną kwotę ponad 224,5 mln zł na 2009 rok.

Wrzosowa Kraina złożyła następujące wnioski:

  1. Kuźnia III Sektora – wniosek złożony przez Fundację „Wrzosowa Kraina” pod nr FIO 1913, w ramach Priorytetu I Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne; obszar wsparcia: 2. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych.
  2. W poszukiwaniu korzeni Wrzosowej Krainy – wniosek złożony przez Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina pod nr FIO 2718, w ramach Priorytetu II Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie; obszar wsparcia: 2. Rozwój organizacji pozarządowych.

Trzymajmy więc kciuki za pozytywną ocenę merytoryczną naszych wniosków i uzyskanie wsparcia finansowego na ich realizację !

as

VI Krajowy Zjazd Grup Partnerskich

VI Krajowy Zjazd Grup Partnerskich - fot. Krzysztof Szustka


VI Krajowy Zjazd Grup Partnerskich przeszedł już do historii. Od 7 do 9 maja br. przedstawiciele Grup Partnerskich spotkali się w Debrznie, aby podsumować miniony rok. Gospodarzem tegorocznego Zjazdu było Społeczne Porozumienie „Naszyjnik Północy”, a honorowy patronat nad Zjazdem objął Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski.

W pierwszym dniu Zjazdu odbyły się dwie sesje warsztatowe. W pierwszej uczestniczyli koordynatorzy Grup Partnerskich. Podczas sesji podsumowano działalność Krajowej Sieci Grup Partnerskich na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w 2008 roku. Sprawozdanie Biura KSGP przedstawiła Anna Jarzębska z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, która podsumowała m.in. dotychczasową współpracę polsko-francuską, obchody Dni Partnerstwa Lokalnego 2008, czy publikacje wydane w ramach serii Biblioteka Partnerstwa.
Spotkanie koordynatorów było także okazją do wprowadzenia zmian w regulaminie Krajowej Sieci Grup Partnerskich. W głosowaniu jednogłośnie przyjęte zostały nowe standardy GP i procedury przyjmowania nowych członków. Standardy uproszczono, niemniej jeden niezmiennie został zachowany: trójsektorowość. Ponadto wykluczono z KSGP jednego członka: GP „Dla Dobra Zatoki Gdańskiej”. Podstawą wykluczenia, zgodnie z regulaminem KSGP, było brak aktywności Grupy na forum Krajowej Sieci przez ponad rok.
Podczas sesji warsztatowej przeprowadzono także wybory do Prezydium KSGP. Nowymi Członkami Prezydium zostali:

  1. Barbara Kazior – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – Przewodnicząca Prezydium
  2. Irena Krakowska-Szopa – Fundacja Ekologiczna ‘Zielona Akcja”
  3. Jarosław Kuba – Grupa Partnerska „Krzemienny Krąg”
  4. Marek Romaniec – Społeczne Porozumienie „Naszyjnik Północy”
  5. Rafał Plezia – GP Kraina Łęgów Odrzańskich (Partnerstwo Doliny Środkowej Odry).

Równolegle z sesją warsztatową dla koordynatorów odbył się warsztat pt. Rozwój produktów lokalnych. Na warsztatach analizowano różne scenariusze rozwoju produktów lokalnych.

Marek Romaniec - Animator Roku 2008 (w środku) - Przemek Ołdakowskic (z lewej), Rafał Serafin (z prawej) - fot. Krzysztof Szustka

W ramach VI Krajowego Zjazdu Grup Partnerskich, drugiego dnia, odbyła się ogólnopolska konferencja pt. Akademia Partnerstwa – laboratorium rozwoju lokalnego. Konferencja, z jednej strony była okazją do przedstawienia nowej inicjatywy, jaką jest polski i środkowoeuropejski program kształcenia animatorów partnerstwa pn. Akademia Partnerstwa, a z drugiej strony – forum dyskusji na temat roli partnerstwa w rozwoju lokalnym. Punkt wyjścia do tych rozważań stanowiły przykłady stworzonych przez Grupy Partnerskie ponadregionalnych Zielonych Szlaków Greenways, jak również wyniki badań dotyczących alternatywnych sieci produkcji i dystrybucji żywności.

Jedną z bardziej doniosłych i wzruszających chwil podczas konferencji było rozstrzygnięcie IV Konkursu Krajowej Sieci Grup Partnerskich w kategoriach: Grupa Partnerska Roku 2008, Projekt Roku 2008, Animator Partnerstwa Roku 2008.
Tegorocznymi laureatami zostali:

  • w kategorii Grupa Partnerska Roku 2008: po raz drugi z rzędu Grupa Partnerska "Krzemienny Krąg", która otrzymała wyróżnienie za m.in. za wieloletnie działania i inicjatywy, które doprowadziły do tego, że Grupa stała się marką samą w sobie, prężne działania na rzecz lokalnego rozwoju i promocji obszaru Grupy Partnerskiej oraz tworzenia markowego produktu turystycznego sprawiającego, że o „Krzemiennym Kręgu” mówi się w całym kraju;
  • w kategorii Projekt Roku 2008: projekt pt. "W poszukiwaniu korzeni Borów Dolnośląskich", zrealizowany przez Lokalną Grupę Działania "Bory Dolnośląskie". Projekt nagrodzono m.in. za kompleksowe podejście, zaangażowanie licznej grupy partnerów, umiejętność połączenia kilku projektów w jedną, spójną całość tak, aby odkryć i wyeksponować wartości przyrodniczo-kulturowe i „ducha” Borów Dolnośląskich, kultywowanie tradycyjnych, ginących zawodów, sztuki i tradycyjnych umiejętności, organizację lokalnych imprez oraz promocję dziedzictwa kulinarnego Borów Dolnośląskich;
  • w kategorii Animator Partnerstwa Roku 2008: Marek Romaniec, koordynator Społecznego Porozumienia "Naszyjnik Północy", który został wyróżniony m.in. za niezwykłą umiejętność angażowania się wszędzie i we wszystko, chętne i bezinteresowne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w budowaniu relacji pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów, bycie wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, niezależnie od odległości i trudów podróży, kreatywność, optymizm i wiarę w to, co robi, bycie wulkanem energii, którą inni mogą i powinni czerpać.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy !!!

Jarosław Kuba - Koordynator GP Krzemienny Krąg - fot. Krzysztof Szustka

Uczestnicy Zjazdu mogli również zapoznać się bezpośrednio z efektami przedsięwzięć realizowanych przez Społeczne Porozumienie „Naszyjnik Północy”. Podczas wizyty studyjnej, gospodarze Zjazdu, zaprezentowali najciekawsze miejsca i inicjatywy realizowane na terenie Naszyjnika Północy. Osoby biorące udział w wizycie zwiedziły m.in. kompleks parkowo-pałacowy i kaflarnię w Starym Gronowie (mającą wszelkie znamiona ekomuzeum), eko-pasiekę Biernatka oraz zamek w Człuchowie.
Z kolei inna grupa poznawała uroki górnego biegu Brdy, bowiem pogoda dopisała i kilka osób wzięło udział w spływie kajakowym.

Na kajakach...

tekst: Anita Smoląg, Anna Jarzębska
zdjęcia: Krzysztof Szustka

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ