Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj1366
W tym tygodniu4551
Razem4654354
Powered by CoalaWeb

Wstąp w szeregi KSOW

W ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powstała Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) jako platforma zawiązywania współpracy między wszystkimi instytucjami działającymi na obszarach wiejskich i na rzecz ich rozwoju. Do jej szeregów wstąpiła nasza LGD. Motywacją do przystąpienia była chęć wymiany doświadczeń oraz możliwości i korzyści jakie daje działalność w ramach KSOW. Członkowie LGD z każdego sektora, podobnie jak my, mogą wstąpić do KSOW. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=6767 lub w regionalnym sekretariacie KSOW funkcjonującym przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - Anna Terlecka, tel. (071) 776 91 64.

erz

Powiatowy konkurs o prawach człowieka

W ramach IV Pikniku Gimnazjalnego z przewodnią myślą „PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJĄ SIĘ OD PRAW DZIECKA” odbył się Powiatowy Konkurs PRAWA CZŁOWIEKA - POSZUKIWANE! NAGRODA: WOLNOŚĆ, GODNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO. Honorowy patronat nad konkursem objął EURODEPUTOWANY - PAN JACEK PROTASIEWICZ.

Powyższe działania były realizacją Priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2008/2009, tzn.: Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka. W konkursie wzięły udział 3 pięcioosobowe drużyny z Gimnazjum w Przemkowie, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach i Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie, wraz z opiekunami.

Konkurs obejmował: prezentację multimedialną poświęconą Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, kalambury plastyczne i elementy debaty.

Komisję Konkursową tworzyli: E.Schab - młodszy aspirant, kierownik wydziału prewencji Komisariatu Policji w Chocianowie, E.Rząsa – dyrektor biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” oraz Eric Alira – radny Sejmiku Dolnośląskiego.

W intelektualnych zmaganiach zwyciężyło Gimnazjum w Chocianowie, 2 miejsce zajęli uczniowie z Przemkowa, a 3 gimnazjaliści z Polkowic. Nad całością konkursu czuwali: pedagog szkolny I.Szwed, koordynator ds. działalności dydaktycznej i wychowawczej w zakresie praw człowieka i nauczyciel wos-u dr R.Żeleźny.

isz

III Kongres Odnowy Wsi na Śląsku

W dniach 28-30 maj 2009r. w Podlesicach koło Zawiercia odbył się III Ogólnopolski Kongres Odnowy. W spotkaniu obok osobistości i pracowników Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli liderzy odnowy wsi, przedstawiciele samorządu i Lokalne Grupy Działania z Dolnego Śląska. LGD Wrzosowa Kraina reprezentowały 4 osoby.

Kongres został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa i Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGP) Przesłaniem Kongresu była maksyma „WSPÓLNOTA – PARTNERSTWO – ROZWÓJ REGIONU". W imprezie wzięło udział ok. 1000 osób z całej Polski, delegowanych głównie przez Urzędy Marszałkowskie w ramach działań regionalnych sekretariatów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Delegacja Dolnego Śląska liczyła prawie 40 osób. Celem Kongresu była promocja idei odnowy wsi, jako istotnego elementu polityki regionalnej na obszarach wiejskich w Polsce oraz jako elementu budującego tożsamość obywatelską i kulturową mieszkańców wsi. Impreza zakładała również „sieciowanie”, stała się miejscem transferu doświadczeń i wymiany dobrych praktyk pomiędzy organizacjami, instytucjami i jednostkami, które w dziedzinie odnowy wsi osiągnęli wysoką poprzeczkę, a tymi którzy dopiero rozpoczęli lub rozpoczynają przygodę w tym temacie. Kongres miał im posłużyć przełożeniu zdobytej wiedzy na gotowe projekty w swoim terenie i zmotywować do działań we własnych miejscach życia i pracy.

 

Kongres trwał trzy dni. Pierwsze dwa miały charakter konferencyjny, uczestniczy mieli możliwość udziału w licznych warsztatach, panelach dyskusyjnych i debatach poruszających zagadnienia Odnowy Wsi. Dodatkową atrakcją były prezentacje przygotowane przez LGD z Województwa Śląskiego oraz występy ludowych zespołów taneczno-wokalnych. Atrakcją kulturową Kongresu był koncert zespołu pieśni i tańca „Śląsk”.


Dzień trzeci był poświęcony wizytom studyjnym we wsiach woj. Śląskiego prezentujące projekty realizowane z programu Odnowy Wsi. Delegacja Dolnośląska miała okazje odwiedzić 4 sołectwa. Największe wrażenie zrobili na nas mieszkańcy Parafii Roszków, którzy zeprezentowali nam swoje inicjatywy: postawienie wiaty wielofunkcyjnej i świetlicę wiejską. Odwiedziliśmy wieś Tworków, w której dobra praktyką okazały ruiny pałacu. Mieszkańcy pokazali nam jak można wykorzystać i zagospodarować teren przekształcając stare zamczyska w trwałe ruiny. Do Tworkowa z całego województwa przyjeżdżają nowożeńcy na ślubne sesje fotograficzne. Odwiedziliśmy także Krzyżanowice, siedzibę Gminy, w której mogliśmy posłuchać koncertu zorganizowanego z okazji jubileuszu obecności na tych terenach Ludwika Van Bethowena i Lichsta. W koncercie uczestniczył potomek rodu Lichnowskich.

Kongres zakończyliśmy refleksjami przy obiedzie w pałacu w Chałupkach, gdzie pożegnaliśmy naszego przewodnika po trasie wizyty studyjnej, którym był Koordynator Programu "Rozwój obszarów wiejskich województwa śląskiego" przy ŚZGP- Witold Magryś.

Podróż powrotna była pełna planów gdyż dziś już wiemy, że IV Ogólnopolski Kongres Odnowy Wsi odbędzie się w 2011 roku w Województwie Dolnośląskim.

tekst: erz.

zdjęcia: umwd

 

 

 

Konkurs na najpiękniejszą wieś Dolnego Śląska

Samorząd województwa ogłosił konkurs skierowany do mieszkańców dolnośląskich wsi. Chętni mogą zgłaszać swój udział do 30 czerwca 2009.

Konkurs obejmuje trzy kategorie: najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza zagroda i najlepsze przedsięwzięcie zrealizowane w ramach programu Odnowy Wsi. Wśród laureatów zostaną rozdane nagrody pieniężne o łącznej wartości ponad 28 tys. zł
Konkurs ma na celu promowanie najlepszych wzorców działalności społeczności lokalnych. Zdaniem organizatorów jest to najskuteczniejszy sposób na aktywizację mieszkańców wsi do pracy na rzecz swoich miejscowości.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez gminę udziału w terminie do 30 czerwca 2009. Zgłoszenie podpisuje Wójt / Burmistrz Gminy.

Regulamin konkursu

Zostań Miss Jagody 2009

Miss Jagody 2009


Pobierz Regulamin

Pobierz kartę zgłoszenia

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ