Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego. ​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl lub weronika.olszak@wrzosowakraina.pl

Zestawienie rzeczowo-finansowe LGD

Zestawienie rzeczowo – finansowe Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina z dnia 10.05.2017

Zakres wsparcia Wsparcie finansowe (PLN)
PROW
Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)  w tym:
Granty
Operacje własne
11 000 000,00

430 000,00
300 000,00​
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)  220 000,00
Koszty bieżące i aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia nr 1303/2013)  2 450 000,00
Razem: 13 670 000,00