Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego. ​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl lub weronika.olszak@wrzosowakraina.pl

Historia LGD

 Grupa Partnerska "Wrzosowa Kraina" (GP) powstała we wrześniu 2004. Skupia Partnerów z 3 gmin: Przemków, Gromadka i Chocianów, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru wschodniej części Borów Dolnośląskich.

4 kwietnia 2006 roku powstała w ramach realizacji I Schematu Pilotażowego Programu Leader+ Fundacja "Wrzosowa Kraina„

Obecnie fundacja nie pełni już funkcji LGD, ale działa jako osobna organizacja która w listopadzie 2008 roku uzyskała status organizacji pozytku publicznego, zaś rolę Lokalnej Grupy Działania objęło nowo powstałe Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina, w skład którego weszło 6 gmin. • Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina poszerzyła swój skład i obszar działania, który objął 6 gmin: Gromadka, Lubin, Chojnów, Bolesławiec, Przemków, Chocianów.

W dniu 07 maja 2008r. w Chocianowie założono Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”. Jego siedziba znajduje się w Chocianowie przy ul. Kościuszki 25 do grudnia 2008 roku. Od stycznia 2009 Stowarzyszenie zmienia siedzibę na biuro przy ul. Wesołej 12b Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” w latach 2009-2015 realizowała Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Osi 4 Leader objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Od drugiego półrocza 2015 Wrzosowa Kraina swoimi działaniami zaczęła obejmować obszar gmin wiejskich: Gromadka, Lubin, Chojnów, Bolesławiec, Miłkowice, Kunice, miejsko-wiejskich: Przemków, Chocianów oraz gminę miejską Chojnów.


Założyciele Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”:

Sektor Publiczny:

 

1. Franciszek Skibicki Urząd Miasta i Gminy Chocianów
2. Stanisław Pępkowski Urząd Gminy i Miasta Przemków
3. Dariusz Pawliszczy Urząd Gminy Gromadka
4. Barbara Jasińska Urząd Gminy Chojnów
5. Irena Rogowska Urząd Gminy Lubin
6. Bożena Kuchmacz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Gromadka
7. Janusz Cieśla Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Bolesławiec


Społeczny   

8. Barbara Sulma Fundacja „Wrzosowa Kraina” Chocianów
9. Bugusława Stando Stowarzyszenie „Tęczowa Dolina” Nowa Kuźnia
10. Marek Brojanowski Stowarzyszenie Wiejskie „Dialog, Rozwój, Ekologia” Mołoradzice
11. Bogdan Styrkowiec Ochotnicza Straż Pożarna Rokitki
12. Andrzej Ruszlewicz Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry Legnica
13. Krzysztof Szustka Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” Legnica
14. Wanda Dobrzyńska Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice
15. Ali Jean Eric Alira Stowarzyszenie Polska – Afryka Chocianów
16. Marek Cieślak Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu w Borach Dolnśląskich
17. Alojzy Wacławek Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej

 
Gospodarczy

18. Jan Kozakowski Tartak Raszówka
19. Urszula Otto, Maria Borkowska Bank Spółdzielczy Wschowa
20. Anna Małecka, Teresa Urbaniak Bank Spółdzielczy Przemków
21. Włodzimierz Jaworski PPHU „Pasja” s.c. Chocianów
22. Anna Skrzypczak-Mospan Biuro Rachunkowe Chocianów
23. Ryszard Wojtasiewicz P.R-U-H „ Hodrol”  Żabice
24. Marta Jasiurska – Gajda ARLEG S.A. Legnica
25. Bogumiła Naruszewicz Gospodarstwo Agroturystyczne „Gajówka Głuszec” Borówki

            
W dniu 26 czerwca 2008r. do Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” przystąpiła Gmina Bolesławiec.

Na Walnym zebraniu członków w dniu 07.05.2008r. został powołany Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

W skład Zarządu wchodzą:        

Członkowie Rady:

1. Leszek Frąckowiak  Przewodniczący Rady
2. Wanda Chomiczewska Wiceprzewodnicząca Rady
3. Barbara Tórz     Wiceprzewodnicząca Rady
4. Agnieszka Król Sekretarz
5. Włodzimierz Jaworski Członek
6. Marek Cieślak Członek
7. Bogusława Stando Członek
8. Bogumiła Naruszewicz Członek
9. Franciszek Skibicki Członek
10. Andrzej Ruszlewicz  Członek
11. Kołcz Marcin Członek
12. Grzegorz Styrkowiec Członek
13. Teresa Urbaniak Członek
14. Roman Jaworski Członek


Komisja Rewizyjna składa się:

1. Anna Mospan-Skrzypczak Przewodnicząca
2. Maria Borkowska Członek
3. Anna Małecka Członek

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina podpisała Umowę Ramową w dniu 17.05.2015 r. natomiast 19.07.2015 podpisało Umowę na Funkcjonowanie, dodatkowo zwiększyła swój obszar działania o kolejne gminy, deklarację współpracy podpisał Urząd Gminy w Miłkowicach w dniu 08.06.2015 r., Urząd Gminy w Kunicach 30.06.2016 r. oraz Urząd Miejski w Chojnowie 24.09.2016 r.

Struktura Członków LGD według sektorów:

PUBLICZNY – 14 członków

SPOŁECZNY – 44 członków

GOSPODARCZY - 17 członków

MIESZKANIEC – 8 członków

Organ decyzyjny LGD według sektorów:

SEKTOR PUBLICZNY

1. Leszek Frąckowiak - Urząd Gminy i Miasta Przemków

2. Agnieszka Król - Urząd Gminy Gromadka

3. Brygida Mytkowska - Urząd Miasta Chojnów

SEKTOR SPOŁECZNY

1. Anna Kołodziejska - Prezes Fundacji Atena Noctua

2. Anetta Kamińska - Prezes Zarządu Fundacji „Pro Futuris”

3. Arkadiusz Zakrzewski - Wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Pątnów Legnicki

4. Grzegorz Styrkowiec - Ochotnicza Straż Pożarna

5. Anna Duda - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Aktywnych Mieszkańców Wsi Osetnica „Impuls”

6. Marek Cieślak - Wiceprezes Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu w Borach Dolnośląskich

SEKTOR GOSPODARCZY

1. Włodzimierz Jaworski - PPHU „Pasja” s.c. Chocianów

2. Alina Naruszewicz - Gospodarstwo Agroturystyczne „Gajówka Głuszec” Borówki

3. Magdalena Masternak - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

4. Elżbieta Kwaśnik - P.P.H. i U Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o.

5. Zygmunt Bystryk - Elektromechanika Pojazdowa

6. Piotr Wilk - Firma Handlowo – Usługowa Garden Grass