Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego. ​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl lub weronika.olszak@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj1915
W tym tygodniu1915
Razem4144649
Powered by CoalaWeb

Lokalizacja Zakładu Produkcji Energii Alternatywnej w Chocianowie

Informujemy, iż w Chocianowie została rozpoczęta procedura lokalizacji Zakładu Produkcji Energii Alternatywnej.

W związku z dużym nagłośnieniem tego tematy wśród mieszkańców Chocianowa a także i Wrzosowej Krainy, oraz z dyskusją na Forum Dyskusyjnym serwisu www.WrzosowaKraina.pl Zarząd LGD "Wrzosowa Kraina" zwrócił się pisemnie do Burmistrza Gminy Chocianów z prośbą o więcej informacji dot. w/w inwestycji.

Do pobrania:
 • pismo do UGiM w Chocianowie z dnia 17 lutego 2009 r. POBIERZ
 • pismo z UGiM w Chocianowie z dnia 18 lutego 2009 r. STR_1, STR_2
 • psimo do UGiM w Chocianowie z dnia 20 lutego dot. uwag do Raport - PISMO, Uwagi Experta

Zgłoszenia do Programu Odnowy Wsi w woj, Dolnośląskim

W nawiązaniu do informacji przekazanych na konferencji, która odbyła się 4 lutego br. w Hotelu „Chata Karczowiska” uprzejmie informujemy, iż Urząd Marszałkowski rozpoczął nabór sołectw oraz gmin chętnych do uczestnictwa w regionalnym programie „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”.

W celu dokonania formalnego zgłoszenia prosimy o wypełnienie i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca br. załączonego formularza zgłoszeniowego Prosimy również o przesłanie, w formie załączników, potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
 • kopii Uchwały Zebrania Wiejskiego
 • Uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do realizacji Regionalnej Odnowy Wsi.

Sołectwa, które zostaną zgłoszone w wymaganym terminie zostaną włączone w cykl wiosennych warsztatów z zakresu opracowania sołeckich strategii rozwoju, natomiast pozostałe zostaną wpisane na listę jesienną.

Jednym z wymogów uczestnictwa w Odnowie Wsi jest ustanowiony przez Gminę system wsparcia dla sołectw. W związku z tym zwracamy się z prośbą o przesłanie nam informacji czy taki system u Pań z niezbędnych czynników wpływających pozytywnie na rozwój wsi oraz zwiększenie aktywności sołectw do pracy na rzecz swoich miejscowości.

Wszelkich informacji dotyczących regionalnej odnowy wsi oraz uczestnictwa w programie udziela pani Ania Malinowska – Tel. 071- 776 96 74

LOKALNE CENTRA AKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ - zgłoś się do programu

Szkoło!!! wypełnij deklarację i zgłoś się do projektu!
to Twój krok do sięgnięcia po certyfikat!

"Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach - Greenways" jest projektem realizowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy ze Stowarzyszeniami: Urban Mines (UK), Environment Lillehammer (Green Business Norway), Environmental Partnership for Sustainable Development, Foundation for Environmental Education (Denmark), European Cyclist Federation (Norway, Germany, Iceland) w latach 2009-2011.

Celem projektu jest wykorzystanie infrastruktury Greenways (szlaków dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego przeznaczonych dla użytkowników niezmotoryzowanych rozwijanych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska od 1999r.) do:
 • edukacji ekologicznej dla zrównoważonego stylu życia,
 • ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO2) poprzez propagowanie niezmotoryzowanych form transportu,
w aspekcie długotereminowym:
 • Greenways jako przykład zrównoważonego rozwoju (popularyzacja zrównoważonego stylu życia),
 • Greenways elementem systemu równoważenia emisjii CO2.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:

 • Zbudowanie weryfikowanego przez jednostkę zewnętrzną systemu certyfikacji ekologicznej, wzorowanego na schematach Eco-Schools i Eco-Lighthouse,
 • Utworzenie Ośrodków Edukacji Ekologicznej (CEE) funkcjonujących w oparciu o sieć certyfikowanych obiektów działających na zielonych szlakach i propagujących korzyści wynikające z ekologicznego stylu życia oraz dostarczających przykładów zrównoważonego rozwoju,
 • Opracowanie narzędzia internetowego (‘kalkulatora CO2') służącego do monitoringu emisji CO2 przez firmy i instytucje, społeczności lokalne, osoby prywatne i turystów odwiedzających Greenways.

Wdrażanie projekt

Kampania promocyjna
Działanie mające na celu popularyzację już istniejących certyfikatów środowiskowych przeznaczonych dla:
 • Firm i atrakcji turystycznych (Czysta Turystyka, Przyjazny Rowerom),
 • Szkół (Lokalne Centra Aktywności Ekologicznej),
 • Firm biurowych oraz urzędów (Zielone Biuro).

Kampania promocyjna zostanie zorganizowana przez wyspecjalizowaną firmę PR z wykorzystaniem mediów (spoty radiowe, reklamy, artykuły, internet).

Efektem akcji promocyjnej będzie nabór firm/instytucji (600) do udziału w projekcie.

Certyfikacja ekologiczna na Zielonych Szlakach - Greenways

Działanie mające na celu zbudowanie zweryfikowanego przez jednostkę zewnętrzną systemu certyfikacji środowiskowej dla Zielonych Szlaków - Greenways w oparciu o międzynarodowe systemy certyfikacji ekologicznej. W skład dizałania wejdą następujące elementy:
 • analiza systemów cetyfikacji środowiskowej, przygotowanie wzorcowych dokumentów dla poszczególnych systemów certyfikacji, opracowanie i koordynacja poszczególnych systemów certyfikacji,
 • rekrutacja firm i instytucji w projekcie: pozyskanych zostanie ok. 600 firm/instytucji,
 • przeprowadzenie wstępnych audytów środowiskowych i opracowanie planów działań dla firm/instytucji uczestniczących w projekcie, które pomogą spełnić kryteria poszczególnych certyfikatów: wykonanych zostanie 450 audytów.

Rozwój i testowanie narzędzia internetowego ‘Kalkulator CO2'

Działanie, którego celem jest opracowanie i przetestowanie narzędzia internetowego ‘kalkulatora CO2', które będzie wykorzystywane do monitorowania emisji CO2 przez firmy i inne organizacje, społeczności lokalne, osoby indywidualne oraz turystów odwiedzających Greenways .
Kalkulator CO2 zostanie wbudowany w istniejące narzędzie internetowe Menadżer Środowiska opracowane przez FPŚ (www.eko-spec.pl).

Utworzenie Ośrodków Edukacji Ekologicznej

Działanie polegające na utworzeniu Ośrodków Edukacji Ekologicznej (OEE), które zostaną wybrane spośród wybranych instytucji/organizacji (firm, atrakcji turystycznych, biur, szkół i urzędów) działających wzdłuż Zielonych Szlaków - Greenways i propagujących korzyści wynikające ze zrównoważonego stylu życia oraz dostarczających przykładów zrównoważonego rozwoju.

OEE (6) zostaną wyłonione spośród certyfikowanych instytucji/organizacji w drodze konkursu dotacyjnego.

Każdy z 6 wybranych ośrodków otrzyma dotację w wysokości do 5000 EURO, która pozwoli na przygotowanie się do pełnienia roli żywych przykładów zrównoważonego rozwoju, świadczących usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz firm, organizacji, osób indywidualnych oraz turystów pragnących ograniczyć swój wpływ środowiskowy.

Szkoły, które wypełnią deklarację przystąpienia do projektu zakwalifikują się do wsparcia technicznego w postaci audytu środowiskowego.

deklaracja pobierz>>

Deklarację należy przesłać do dnia 28 lutego faxem lub zeskanowaną do Koordynatora regionalnego SDE - region legnica: Fundacja Ekologiczna "ZIELONA AKCJA", - fax (076) 721 24 96 - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium podsumowujące Program "Edukator Dziedzictwa Regionu"

Na terenie Grupy Partnerskiej Wrzosowa Kraina odbędzie się seminarium podsumowujące Program "Edukator Dziedzictwa Regionu”, który obejmuje gminy: Bolesławiec, Chocianów, Chojnów, Gromadka, Lubin i Przemków.

Szanowni Dyrektorzy, prosimy o oddelegowanie 1-3 osób z Państwa placówki, które zajmują się edukacją regionalną i ekologiczną. Wskazane jest, aby to były osoby, które brały udział w poprzednich warsztatach.
Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2009 r. (czwartek) w Sali Szkoleniowej „Stary Młyn” w Chocianowie, przy ul. Kościuszki 25, w godzinach od 9.00 do 12.00.

Tematyka poruszana na Seminarium:
 • Podsumowanie projektu pn. Edukator Dziedzictwa Regionu.
 • Uroczyste wręczenie Certyfikatów Edukatora Dziedzictwa Regionu laureatom Konkursu.
 • Wyprawa Odkrywców – narzędzie edukacji regionalnej – metodyka.
 • Kierunki działań we Wrzosowej Krainie dot. edukacji regionalnej – panel dyskusyjny.
 • i inne.
Zgłoszenia osób należy podać telefonicznie tel. (076) 862 94 30 w. 30, faksem (076) 721 24 96 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11 lutego br.

Krzysztof Szustka
Koordynator Projektu

Wójt Roku 2008 z Wrzosowej Krainy

Doroczny konkurs organizowany przez Redakcję Audycji Rolnych TVP1 wszedł w decydującą fazę! Po wyłonieniu przez kapitułę 10 finalistów czas na głosowanie widzów. Głosy na najlepszego polskiego wójta można oddawać do 10 lutego telefonując lub wysyłając SMS.

Jedyną kandydatką Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa Kraina” jest Irena Rogowska Wójt Gminy Lubin. Irena Rogowska jest również jedyną kandydatką z województwa dolnośląskiego.

Głosy na Panią wójt można oddać telefonując pod nr 0 704 104 150 wybrać 6 , lub wysyłając SMS 7150 o treści 6.

Można glosować z dowolnego miejsca zamieszkania oraz dowolną ilość razy.

Koszt połączenia telefonicznego - 1,42 zł z VAT, koszt SMS - 1,22 zł z VAT.

Oto finaliści konkursu „Wójt roku 2008” w kolejności alfabetycznej oraz przypisane im numery telefonów:

Stanisław Barycki – Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie tel. 0- 704 104 150 wybrać 1 SMS 7150 o treści 1

Tadeusz Chołko – Suwałki, woj. podlaskie tel. 0- 704 104 150 wybrać 2 SMS 7150 o treści 2

Stanisław Jastrzębski – Długosiodło, woj. mazowieckie tel. 0- 704 104 150 wybrać 3 SMS 7150 o treści 3

Andrzej Kaszubski – Kobylanka, woj. zachodniopomorskie tel. 0- 704 104 150 wybrać 4 SMS 7150 o treści 4

Wiesław Panasiuk – Biała Podlaska, woj. lubelskie tel. 0- 704 104 150 wybrać 5 SMS 7150 o treści 5

Irena Rogowska – Lubin, woj. dolnośląskie tel. 0- 704 104 150 wybrać 6

SMS 7150 o treści 6

Jerzy Socha – Konopiska, woj. śląskie tel. 0- 704 104 150 wybrać 7 SMS 7150 o treści 7

Zbigniew Staniszewski – Dębowiec, woj. podkarpackie tel. 0- 704 104 150 wybrać 8 SMS 7150 o treści 8

Krzysztof Trawicki – Zblewo, woj. pomorskie tel. 0- 704 104 150 wybrać 9 SMS 7150 o treści 9

Marian Zalewski – Szczurowa, woj. małopolskie tel. 0- 704 104 150 wybrać 10 SMS 7150 o treści 10

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje minister rolnictwa i rozwoju wsi. Celem konkursu jest wyłonienie wójta, który w 2008 roku wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Uroczysty finał odbędzie się 14 lutego, z którego relację TVP 1 przekaże 20 lutego 2009 o godz. 14.30.

 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ