Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego. ​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl lub weronika.olszak@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj635
W tym tygodniu11153
Razem3731397
Powered by CoalaWeb

Newsletter

Zapisz się na nasze newslettery!Spotkanie ze Szkołami Wrzosowej Krainy

Spotkanie ze Szkołami Wrzosowej Krainy, 10 luty 2009

We wtorek 10 lutego w Sali szkoleniowej Stary Młyn odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu Wrzosowej Krainy. Zaproszenie przyjęło prawie 25 przedstawicieli placówek oświaty, głównie ze szkół podstawowych. Celem zebrania było przedstawienie możliwości pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym środków z Leadera na działania edukacyjne, rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży oraz wyrównujące szanse. Mini warsztat poprowadzony przez Prezes LGD Barbarę Sulma i Dyrektora Biura Edytę Rząsa przybliżył również działalność i idee powstania Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa Kraina”. Przedstawiliśmy dyrektorom możliwości finansowania działań z tzw. „Małych Projektów”, których łączna wartość nie jest niża niż 4500 zł i nie wyzsza niż 25 000 zł , a także zaproponowaliśmy aby przy prowadzonych przez nich szkołach i przy współpracy z Radami Rodziców, powstawały stowarzyszenia, gdyż o środki z PROW mogą się starać m.in. podmioty posiadające osobowość prawną, a szkoły niestety jej nie mają. Szkoły zakładając stowarzyszenia w całym okresie programowania mogą pozyskac maksymalnie 100 000 zł, a tzw "Małe Projekty" moga byc dofinanowywane w 70%.

Gościnnie tematykę innych projektów zaprezentował Krzysztof Szustka z Fundacji „Zielona Akcja”, zachęcając Szkoły do udziału w takich programach jak „Szkoły dla Ekorozwoju” czy „Edukator Dziedzictwa Regionu”

erz

 

 

Lokalizacja Zakładu Produkcji Energii Alternatywnej w Chocianowie

Informujemy, iż w Chocianowie została rozpoczęta procedura lokalizacji Zakładu Produkcji Energii Alternatywnej.

W związku z dużym nagłośnieniem tego tematy wśród mieszkańców Chocianowa a także i Wrzosowej Krainy, oraz z dyskusją na Forum Dyskusyjnym serwisu www.WrzosowaKraina.pl Zarząd LGD "Wrzosowa Kraina" zwrócił się pisemnie do Burmistrza Gminy Chocianów z prośbą o więcej informacji dot. w/w inwestycji.

Do pobrania:
 • pismo do UGiM w Chocianowie z dnia 17 lutego 2009 r. POBIERZ
 • pismo z UGiM w Chocianowie z dnia 18 lutego 2009 r. STR_1, STR_2
 • psimo do UGiM w Chocianowie z dnia 20 lutego dot. uwag do Raport - PISMO, Uwagi Experta

Zgłoszenia do Programu Odnowy Wsi w woj, Dolnośląskim

W nawiązaniu do informacji przekazanych na konferencji, która odbyła się 4 lutego br. w Hotelu „Chata Karczowiska” uprzejmie informujemy, iż Urząd Marszałkowski rozpoczął nabór sołectw oraz gmin chętnych do uczestnictwa w regionalnym programie „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”.

W celu dokonania formalnego zgłoszenia prosimy o wypełnienie i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca br. załączonego formularza zgłoszeniowego Prosimy również o przesłanie, w formie załączników, potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
 • kopii Uchwały Zebrania Wiejskiego
 • Uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do realizacji Regionalnej Odnowy Wsi.

Sołectwa, które zostaną zgłoszone w wymaganym terminie zostaną włączone w cykl wiosennych warsztatów z zakresu opracowania sołeckich strategii rozwoju, natomiast pozostałe zostaną wpisane na listę jesienną.

Jednym z wymogów uczestnictwa w Odnowie Wsi jest ustanowiony przez Gminę system wsparcia dla sołectw. W związku z tym zwracamy się z prośbą o przesłanie nam informacji czy taki system u Pań z niezbędnych czynników wpływających pozytywnie na rozwój wsi oraz zwiększenie aktywności sołectw do pracy na rzecz swoich miejscowości.

Wszelkich informacji dotyczących regionalnej odnowy wsi oraz uczestnictwa w programie udziela pani Ania Malinowska – Tel. 071- 776 96 74

LOKALNE CENTRA AKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ - zgłoś się do programu

Szkoło!!! wypełnij deklarację i zgłoś się do projektu!
to Twój krok do sięgnięcia po certyfikat!

"Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach - Greenways" jest projektem realizowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy ze Stowarzyszeniami: Urban Mines (UK), Environment Lillehammer (Green Business Norway), Environmental Partnership for Sustainable Development, Foundation for Environmental Education (Denmark), European Cyclist Federation (Norway, Germany, Iceland) w latach 2009-2011.

Celem projektu jest wykorzystanie infrastruktury Greenways (szlaków dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego przeznaczonych dla użytkowników niezmotoryzowanych rozwijanych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska od 1999r.) do:
 • edukacji ekologicznej dla zrównoważonego stylu życia,
 • ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO2) poprzez propagowanie niezmotoryzowanych form transportu,
w aspekcie długotereminowym:
 • Greenways jako przykład zrównoważonego rozwoju (popularyzacja zrównoważonego stylu życia),
 • Greenways elementem systemu równoważenia emisjii CO2.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:

 • Zbudowanie weryfikowanego przez jednostkę zewnętrzną systemu certyfikacji ekologicznej, wzorowanego na schematach Eco-Schools i Eco-Lighthouse,
 • Utworzenie Ośrodków Edukacji Ekologicznej (CEE) funkcjonujących w oparciu o sieć certyfikowanych obiektów działających na zielonych szlakach i propagujących korzyści wynikające z ekologicznego stylu życia oraz dostarczających przykładów zrównoważonego rozwoju,
 • Opracowanie narzędzia internetowego (‘kalkulatora CO2') służącego do monitoringu emisji CO2 przez firmy i instytucje, społeczności lokalne, osoby prywatne i turystów odwiedzających Greenways.

Wdrażanie projekt

Kampania promocyjna
Działanie mające na celu popularyzację już istniejących certyfikatów środowiskowych przeznaczonych dla:
 • Firm i atrakcji turystycznych (Czysta Turystyka, Przyjazny Rowerom),
 • Szkół (Lokalne Centra Aktywności Ekologicznej),
 • Firm biurowych oraz urzędów (Zielone Biuro).

Kampania promocyjna zostanie zorganizowana przez wyspecjalizowaną firmę PR z wykorzystaniem mediów (spoty radiowe, reklamy, artykuły, internet).

Efektem akcji promocyjnej będzie nabór firm/instytucji (600) do udziału w projekcie.

Certyfikacja ekologiczna na Zielonych Szlakach - Greenways

Działanie mające na celu zbudowanie zweryfikowanego przez jednostkę zewnętrzną systemu certyfikacji środowiskowej dla Zielonych Szlaków - Greenways w oparciu o międzynarodowe systemy certyfikacji ekologicznej. W skład dizałania wejdą następujące elementy:
 • analiza systemów cetyfikacji środowiskowej, przygotowanie wzorcowych dokumentów dla poszczególnych systemów certyfikacji, opracowanie i koordynacja poszczególnych systemów certyfikacji,
 • rekrutacja firm i instytucji w projekcie: pozyskanych zostanie ok. 600 firm/instytucji,
 • przeprowadzenie wstępnych audytów środowiskowych i opracowanie planów działań dla firm/instytucji uczestniczących w projekcie, które pomogą spełnić kryteria poszczególnych certyfikatów: wykonanych zostanie 450 audytów.

Rozwój i testowanie narzędzia internetowego ‘Kalkulator CO2'

Działanie, którego celem jest opracowanie i przetestowanie narzędzia internetowego ‘kalkulatora CO2', które będzie wykorzystywane do monitorowania emisji CO2 przez firmy i inne organizacje, społeczności lokalne, osoby indywidualne oraz turystów odwiedzających Greenways .
Kalkulator CO2 zostanie wbudowany w istniejące narzędzie internetowe Menadżer Środowiska opracowane przez FPŚ (www.eko-spec.pl).

Utworzenie Ośrodków Edukacji Ekologicznej

Działanie polegające na utworzeniu Ośrodków Edukacji Ekologicznej (OEE), które zostaną wybrane spośród wybranych instytucji/organizacji (firm, atrakcji turystycznych, biur, szkół i urzędów) działających wzdłuż Zielonych Szlaków - Greenways i propagujących korzyści wynikające ze zrównoważonego stylu życia oraz dostarczających przykładów zrównoważonego rozwoju.

OEE (6) zostaną wyłonione spośród certyfikowanych instytucji/organizacji w drodze konkursu dotacyjnego.

Każdy z 6 wybranych ośrodków otrzyma dotację w wysokości do 5000 EURO, która pozwoli na przygotowanie się do pełnienia roli żywych przykładów zrównoważonego rozwoju, świadczących usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz firm, organizacji, osób indywidualnych oraz turystów pragnących ograniczyć swój wpływ środowiskowy.

Szkoły, które wypełnią deklarację przystąpienia do projektu zakwalifikują się do wsparcia technicznego w postaci audytu środowiskowego.

deklaracja pobierz>>

Deklarację należy przesłać do dnia 28 lutego faxem lub zeskanowaną do Koordynatora regionalnego SDE - region legnica: Fundacja Ekologiczna "ZIELONA AKCJA", - fax (076) 721 24 96 - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium podsumowujące Program "Edukator Dziedzictwa Regionu"

Na terenie Grupy Partnerskiej Wrzosowa Kraina odbędzie się seminarium podsumowujące Program "Edukator Dziedzictwa Regionu”, który obejmuje gminy: Bolesławiec, Chocianów, Chojnów, Gromadka, Lubin i Przemków.

Szanowni Dyrektorzy, prosimy o oddelegowanie 1-3 osób z Państwa placówki, które zajmują się edukacją regionalną i ekologiczną. Wskazane jest, aby to były osoby, które brały udział w poprzednich warsztatach.
Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2009 r. (czwartek) w Sali Szkoleniowej „Stary Młyn” w Chocianowie, przy ul. Kościuszki 25, w godzinach od 9.00 do 12.00.

Tematyka poruszana na Seminarium:
 • Podsumowanie projektu pn. Edukator Dziedzictwa Regionu.
 • Uroczyste wręczenie Certyfikatów Edukatora Dziedzictwa Regionu laureatom Konkursu.
 • Wyprawa Odkrywców – narzędzie edukacji regionalnej – metodyka.
 • Kierunki działań we Wrzosowej Krainie dot. edukacji regionalnej – panel dyskusyjny.
 • i inne.
Zgłoszenia osób należy podać telefonicznie tel. (076) 862 94 30 w. 30, faksem (076) 721 24 96 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11 lutego br.

Krzysztof Szustka
Koordynator Projektu