Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego. ​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl lub weronika.olszak@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj479
W tym tygodniu12637
Razem4065148
Powered by CoalaWeb

Warsztat dotyczący planowania i realizacji „Małych projektów” dla stowarzyszeń wiejskich

Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” serdecznie zaprasza Stowarzyszenia wiejskie zlokalizowane na obszarach wiejskich do 20 tyś. mieszkańców na terenie LGD do udziału w warsztacie dotyczącym planowania i realizacji przez Państwa „Małych projektów”, które mają szanse otrzymać dofinansowanie za naszym pośrednictwem, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem mogą się Państwo starać o dotację w wysokości od 4.000 zł –25.000 zł na działania trwające nie dłużej niż 2 lata.

Warsztat zorganizowany jest w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2007-20013, Oś 4 Leader w ramach działania „Małe projekty” przez Stowarzyszenia wiejskie zlokalizowane na obszarach wiejskich do 20 tyś. mieszkańców na terenie LGD.

WARSZTAT ODBĘDZIE SIĘ DNIA 14.09.2009r O GODZINIE 9:00 W GOSPODARSTWIE ROLNO-EKOLOGICZNYM WRZOSÓWKA W CHOCIANOWIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 25.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Spotkanie w Chocianowskim Ośrodku Kultury w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach PROW

Dnia 10.09.2009 odbyło się spotkanie w Chocianowskim Ośrodku Kultury w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader w ramach „Małe projekty” przez Ośrodki Kultur zlokalizowane na obszarach wiejskich do 20tyś. mieszkańców na terenie LGD.

Spotkanie miało na celu ustalenie planowanych do realizacji działań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, dofinansowanych za naszym pośrednictwem na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Szkolenie dla mieszkańców Gminy Lubin - „Mój produkt – produktem lokalnym”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu podnoszącym wiedzę na temat produktu lokalnego, usług lokalnych i jego wpływu na rozwój Gminy Lubin.
Program szkolenia
 • idea produktów regionalnych w Unii Europejskiej,
 • regulacje prawne i systemy ochrony produktów, procedury rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych,
 • systemy wsparcia instytucjonalnego dla produktów tradycyjnych i regionalnych oraz źródła finansowania w latach 2007-2013,
 • klient w globalizującym się świecie, jak zdobyć i utrzymać klienta,
 • podstawy marketingu rynku usług i produktów - specyfika budowy rynku produktów tradycyjnych i regionalnych, znaczenie marki w budowie strategii marketingowej - marka miejsca, produktu, dostawcy;
 • korzyści płynące z posiadania marki dla klienta, producenta, regionu.
Szkolenie jest bezpłatne (uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu)
Organizatorzy zapewniają:
- materiały szkoleniowe
- wysoki poziom merytoryczny warsztatu, który poprowadzi specjalista ds. produktu lokalnego Marta Kamińska.
- poczęstunek
Szkolenie odbędzie się 16 września o godz. 9.30 w świetlicy wiejskiej w Osieku.
Zgłoszenia przyjmowane są na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , fax-em 076 8185006 lub osobiście w biurze organizatora, przy ul. Kościuszki 25 w Chocianowie. (formularz w załączeniu).

zgłoszenie na szkolenie - pobierz.

Na zgłoszenia czekamy do 10 września 2009r.
(liczba miejsc udziału w warsztacie jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń i data wpływu)

Konkursy z nagrodami dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Lubin

KONKURS PLASTYCZNY
1. Gotowała nam to babcia” dla dzieci i młodzieży szkolnej (6-19 lat)
TEMATYKA: Tradycyjne smaki rodzinnego domu
CEL: wzbudzenie zainteresowania i chęci kontynuowania tradycji przekazywanych przez rodziców i dziadków młodszym pokoleniom związanych ze smakami domu rodzinnego. Konkurs obejmuje prace plastyczną wraz z przepisem i krótkim opowiadaniem nt. spożywania potraw
FORMA: Praca plastyczna przedstawiająca rodzinną tradycyjną potrawę wraz z przepisem i krótkim opowiadaniem na temat spożywania tej potrawy. Technika dowolna. Format A4
TERMIN: Prace (wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia i oświadczeniami) należy składać do dnia 28 września 2009 roku bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina, ul. Kościuszki 25, 59-140 Chocianów w godz. 8.00-15.00; (lub pocztą – liczy się data wpływu)

KONKURS LITERACKI
2. „W krainie podań i legend…” mieszkańców Gminy Lubin (młodzieży i dorosłych).
KATEGORIE WIEKOWE: I kategoria młodzież szkolna 13 - 19 lat, II 20 - 30 lat, III 31 lat –w wzwyż
TEMATYKA: Legenda o Gminie wiejskiej Lubin uwzględniająca historię, kulturę, tradycje i produkty lokalne Gminy nawiązująca do Wrzosowej Krainy i/lub Borów Dolnośląskich,
CEL: poznanie historii regionu pod względem kultury, dawnych czasów, tradycji, przyrody. Zgłębienie wiedzy na temat Gminy wiejskiej Lubin i tego obszaru, odnalezienie legend i historii o tym terenie.
FORMA LITERACKA: Wiersz lub proza z zachowaniem charakteru legendy, podania historycznego
TERMINY: Utwory (wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia i oświadczeniami) należy składać do dnia 25 września 2009 roku bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina, ul. Kościuszki 25, 59-140 Chocianów w godz. 8.00-15.00; (lub pocztą – liczy się data wpływu)

KONTAKT
Stowarzyszenie LGD „WRZOSOWA KRAINA”
59-140 Chocianów, Ul. Kościuszki 25, tel./fax (076) 818 50 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.WrzosowaKraina.pl
KOORDYNATOR KONKURSU:
Edyta Rząsa
Tel/ fax 076 8185006
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
„Walory kulturowe, historyczne i produkty lokalne Gminy Wiejskiej Lubin sposobem na rozwój LGD Wrzosowa Kraina”
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” ze wsparciem środków Gminy Wiejskiej Lubin.

Nabór wniosków - konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pn.”Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Dolnośląskiej Wsi”, w zakresie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Beneficjenci:

 • Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
 • Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego
 • Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Szczegółowy zakres działania, kryteria dostępu oraz wyboru projektów dostępne są w załączniku ZASADY DOFINANSOWANIA.

Pomoc finansowa:

 1. Minimalna wartość projektu – 1.000 zł,
 2. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł oraz przekroczyć 80% ogólnej wartości projektu,
 3. Udział własny w projekcie wynosi minimum 20% ogólnej wartości projektu,
 4. Suma dotacji przyznanych przez Zarząd Województwa na realizację zadania wyniesie 605.000 zł.

Wnioski będzie można składać w terminie od dnia 7 września 2009 roku do dnia 2 października 2009 roku do godz. 15.30 w sekretariacie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Mazowiecka 15, 50-408 Wrocław, III piętro, pokój nr 313 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku (w środy od 8.00 do 16.00).

Osobą do kontaktu jest Pani Anna Malinowska, Tel. (071) 776-96-74, fax (071) 776-94-00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady dofinansowania
 2. Wzór wniosku
 3. Wskaźnik dochodów podatkowych na 2009 rok
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ