Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego. ​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl lub weronika.olszak@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj3115
W tym tygodniu18736
Razem3983973
Powered by CoalaWeb

Wzmocnienie współpracy partnerskiej we Wrzosowej Krainie

Grupa Partnerska Wrzosowa Kraina, jako jedna z trzech w Polsce, miała okazję skorzystać z warsztatów odbywających się w ramach Akademii Partnerstwa. Dwudniowe warsztaty, które odbyły się w Chocianowie, poprowadzone zostały przez Barbarę Kazior i Annę Jarzębską z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Miały na celu wzmocnienie współpracy partnerskiej pomiędzy poszczególnymi członkami Grupy Partnerskiej „Wrzosowa Kraina” oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji pomiędzy partnerami. Warsztaty miały również służyć integracji oraz bliższemu poznaniu się partnerów, którzy doszli do Wrzosowej Krainy po jej rozszerzeniu o gminy: Chojnów, Lubin i Bolesławiec. W spotkaniu uczestniczył, przekazując wiele cennych wskazówek i spostrzeżeń na temat współpracy partnerskiej we Wrzosowej Krainie, Roman Pryjomko – przedstawiciel brytyjskiego programu the Partnering Initiative (działającego w ramach International Business Leaders Forum).

Oba dni warsztatów były bardzo burzliwe i pełne dyskusji, ale doprowadziły do konstruktywnych wniosków. Rozwiązany też został problem funkcjonowania Wrzosowej Krainy w postaci trzech form, tj. Grupy Partnerskiej, Fundacji i Stowarzyszenia LGD. Sprawa zawiłości struktur Wrzosowej Krainy dotychczas wydawała się bardzo istotną. Niemniej jednak w trakcie warsztatów, partnerzy doszli do wniosku, że tak naprawdę nie stanowi to problemu. Problemem okazuje się brak zaangażowania większości partnerów w działania podejmowane przez Wrzosową Krainę oraz podział zadań do wykonania pomiędzy jej partnerów.

Spotkanie przyczyniło się także do usystematyzowania priorytetów działań podejmowanych przez Wrzosową Krainę. Wśród nich są na pewno programy związane z Ekomuzeum Wrzosowej Krainy oraz produktem lokalnym. Ważne miejsce zajmuje również Kuźnia III Sektora – program nastawiony na budowanie i wzmacnianie III sektora, czyli organizacji pozarządowych na obszarze Wrzosowej Krainy.

Wymiernym efektem warsztatów jest ustalenie terminu spotkania na 17 grudnia br., w którym wezmą udział partnerzy Grupy Partnerskiej, przedstawiciele Fundacji i Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina. Spotkanie partnerów będzie okazją do podsumowania pięcioletniej już działalności Wrzosowej Krainy.

as, fot..k6


Spotkanie zorganizowano przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz przy wsparciu finansowym z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013.

Walory kulturowe, historyczne i produkty lokalne gminy wiejskiej Lubin sposobem na rozwój LGD Wrzosowa Kraina

W okresie od 1 czerwca do 30 października Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” realizowało projekt pt. „Walory kulturowe, historyczne i produkty lokalne gminy wiejskiej Lubin sposobem na rozwój LGD Wrzosowa Kraina”, skierowane do mieszkańców w tym do dzieci i młodzieży szkolnej.

W ramach działania została przygotowana i opracowana baza danych lokalnych produktów spożywczych i rękodzieła stanowiących dziedzictwo kulturowe gminy. Wspomniane działanie polegało na zebraniu dokładnych informacji o producentach i usługodawcach według starannie skonstruowanego kwestionariusza. Baza danych została umieszczona na stronach WWW gminy oraz została przekazana innym jednostką, między innymi do organizacji pozarządowych i Urzędu Marszałkowskiego.

Owocem tego działania jest inwentaryzacja 52 twórców i usługodawców z kategorii:

 • produkt spożywczy
 • rzemiosło
 • zespoły folklorystyczne, ludowe, rozrywkowe
 • usługi (hotelarstwo, gastronomia, agroturystyka z kuchnią tradycyjną.

Ponadto zostało przeprowadzone szkolenie podnoszące wiedzę nt. produktu lokalnego, usług lokalnych i jego wpływu na rozwój Gminy Lubin przeznaczone dla uczestników projektu wyłonionych podczas działań związanych z ankietyzacją.

Dnia 19 października 2009r w Gminnym Ośrodku Kultury w Raszówce odbyła się o godzinie 17:00 Gala wręczenia nagród i certyfikatów w ramach konkursu międzyszkolnego pt. „Gotowała nam to babcia” i konkursu literackiego pt. „ W krainie legend i podań” o walorach kulturowych, przyrodniczych, historycznych oraz produktach lokalnych Gminy wiejskiej Lubin.

Konkurs „Gotowała nam to babcia” został ogłoszony na początku roku szkolnego w 10 placówkach kulturowych i oświatowych z obszaru gminy Lubin i miał na celu wzbudzenie zainteresowania i chęci kontynuowania tradycji przekazywanych przez rodziców i dziadków młodszym pokoleniom. W działaniu tym wzięły udział dzieci i młodzież w wieku od 6-19 lat. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było wykonanie pracy plastycznej wraz z przepisem i krótkim opowiadaniem nt. spożywania potrawy.

W ramach konkursu „Gotowała nam to babcia” wyłoniono trzech laureatów i nadanych zostało sześć wyróżnień.
I miejsce zdobyła Sylwia Woś
II miejsce zdobył Krystian Skibik
III miejsce exeqwo Konrad Ojrzanowski
III miejsce exeqwo Natalia Czaja

Wyróżnione zostały prace: Marty Szułczyńskiej, Jerzego Kardasz, Klaudii Jagielskiej, Magdaleny Szuszkiewicz, Marii Łuc oraz Magdaleny Zieleniec.

Zgromadzone prace wraz z dokumentacją fotograficzną stanowią materiał do wydawnictw Wrzosowej Krainy. Ponadto prace laureatów i wyróżnionych znajdą się w publikacji opisanej w działaniach promocyjnych projektu. Warto też dodać, iż komisja oceniająca miała nie łatwe zadanie oceniając prace wszystkich uczestników konkursu „Gotowała nam to babcia” gdyż prace były bardzo ciekawe, starannie i z pomysłem wykonane. Niewątpliwie ukazywały zamierzony cel tegoż działania czyli pokazana była tradycja, potrawy i więzi rodzinne.

Konkurs literacki pt. „ W krainie legend i podań” polegał na napisaniu wiersza bądź legendy o Gminie wiejskiej Lubin nawiązującej do Wrzosowej Krainy i Borów Dolnośląskich. Konkurs ogłoszony został w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria młodzież szkolna w wieku od 13-19 lat, II od 20-30 lat i III kategoria 0d 31 lat w wzwyż. Celem działania było poznanie regionu pod względem kultury, dawnych czasów, tradycji i przyrody.

W ramach tego konkursu wyłoniono dwóch laureatów i nadane zostały dwa wyróżnienia.
I miejsce zajął Marcin Brojanowski
II miejsce zajęła Julia Szlęzak

Wyróżnione zostały prace: Cecylii Gałązka oraz Patrycji Becker.

Weronika Wolska


„Ekolandia – Zielona Akademia nie tylko dla najmłodszych”

„Ekolandia – Zielona Akademia nie tylko dla najmłodszych”
- projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Gromadce

W lutym 2009 r. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą w Krakowie ogłosiła kolejną edycję konkursu w  ramach ogólnopolskiego programu dotacyjnego „Szkoły dla Ekorozwoju”, w której wzięliśmy udział.

Celem tego konkursu jest rozwijanie inicjatyw realizowanych poprzez szkoły w swoich środowiskach przy współpracy z rodzicami, firmami lokalnymi i samorządem. Jego realizację na Dolnym Śląsku koordynuje Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z Legnicy.

Program dotacyjny finansowany jest przez Fundusz Partnerstwa ze środków pochodzących z firmy „TOYOTA” oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku nagrodą w konkursie była dotacja w wysokości do 8000zł.

W maju nastąpiło rozpatrzenie wniosków i znaleźliśmy się w gronie 6-ciu szczęśliwców z regionu legnickiego – otrzymaliśmy najwyższą dotację w wysokości 6 200 zł.

W czerwcu przystąpiliśmy do realizacji naszego projektu, którego celem jest:

 • aktywizacja społeczności szkolnej, lokalnej i miejscowych instytucji oraz poszerzenie oferty edukacyjno-turystycznej „Wrzosowej Krainy”;
 • stworzenie ciekawego, pełnego tajemnic i możliwości miejsca do nauki i zabawy poza murami szkoły.

Aktywizując lokalną społeczność, stworzymy atrakcyjny ośrodek dydaktyczno- rekreacyjny, dający możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, poznania przyrody i kształtowania postaw proekologicznych.
Na terenie przy „Wrzosowej Chacie” w Borówkach powstanie „Ekolandia” z pięcioma „Zielonymi Klasami”, w których znajdą się m. in. : drewniane urządzenia do zabawy, ogródek doświadczalny, rabata miododajna z ulem pokazowym i pomostem widokowym oraz „Wiklinowa Chata” wybudowana przy pomocy uczniów Szkoły Podstawowej. Chcemy, aby Ekolandia służyła nie tylko najmłodszym, ale także dorosłym mieszkańcom Wrzosowej Krainy.
W projekt zaangażowanych jest 13 partnerów, m. in. : uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Gromadce, Rada Rodziców SP, Ekomuzeum Wrzosowej Krainy „Wrzosowa Chata” w Borówkach, Stowarzyszenie Gminnego Klubu Sportowego, Urząd Gminy i GOKiS w Gromadce oraz liczni darczyńcy.

Swój projekt opieramy na jak najszerszym wykorzystaniu lokalnych walorów przyrodniczo-kulturowych. „Ekolandię” chcemy stworzyć na udostępnionym terenie przy Ekomuzeum „Wrzosowa Chata” w Borówkach, wykorzystując i rozbudowując istniejące już zaplecze. Atrakcyjność planowanego miejsca zwiększa bliskie sąsiedztwo stawu, rezerwatu „Torfowisko Borówki” i „Ścieżki Zmysłów”.

Do tej pory za otrzymane pieniądze, z dużą pomocą pani Bogumiły Naruszewicz,
kupiliśmy stojak na kilkanaście rowerów, który został umieszczony przy Ekomuzeum „Wrzosowa Chata „ w Borówkach i wybudowaliśmy konstrukcję „ Wiklinowej Chaty Leśnego Skrzata”. Pani Gabriela Jarosz, właścicielka apteki „Paprotka”, podarowała nam apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem, niezbędną przy organizacji różnorodnych form wypoczynku, a pani Ewa Sabuk przygotowała strój zielarki, w którym pani Bogumiła Naruszewicz przyjmuje gości Ekomuzeum. W czerwcu odbyły się dwa dwudniowe biwaki dla młodszych dzieci naszej szkoły, na których uczniowie poznawali tajniki zielarstwa, pracowali przy założeniu ogródka doświadczalnego i odnowie „Ścieżki Zmysłów”.

Realizacja projektu jest pierwszym krokiem do ubiegania się naszej szkoły o tytuł „Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej”.

Składamy serdeczne podziękowania pani Danucie Góralewskiej oraz Bogumile i Witoldowi Naruszewiczom za pomoc przy opracowaniu projektu.

Renata Gołębiowska i Gabriela Bytner – autorki i koordynatorki projektu

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Najlepszy projekt inicjatywy wiejskiej”

Fundacja „Wrzosowa Kraina” ogłasza konkurs „Najlepszy projekt inicjatywy wiejskiej” . Nagroda główna: projekt i wykonanie strony www dla organizacji pozarządowej oraz nagroda pieniężna Prezes Zarządu Fundacji.

Konkurs ma promować aktywność społeczności wiejskich z terenów wiejskich sześciu gmin: Chocianów, Przemków, Gromadka, Bolesławiec, Chojnów, Lubin w różnych sferach życia. Może zatem obejmować działania indywidualne wsi oraz te na rzecz wszystkich środowisk z terenu Wrzosowej Krainy. Przedsięwzięcia mogą być jednorazowe lub długotrwałe. Przy czym  nie dłuższe niż 2 lata.

Celem konkursu jest:

 • rozpoznanie aktywności mieszkańców wsi
 • pobudzenie inicjatyw społecznych służących poprawie jakości życia mieszkańców wsi
 • promocja sołectw znajdujących się na terenie WK
 • sprawdzenie umiejętności konstruowania projektów
 • wspieranie aktywności wiejskich organizacji pozarządowych

Konkurs ma za zadanie  wyłonić  najlepszy opis projektu, w formie wniosku o dotację, złożonego na załączonym formularzy. Opis ma dotyczyć  nowej lub realizowanej wcześniej/cyklicznie inicjatywy wsi w następujących obszarach:

 • kultura i sztuka (w tym imprezy kulturalno – rozrywkowe)
 • sport (imprezy/turnieje sportowe)
 • edukacja dzieci i młodzieży, edukacja dorosłych (warsztaty, zajęcia pozalekcyjne, pomoc w nauce, szkolenia)
 • rekreacja i turystyka (wyjazdy, wycieczki itp.)
 • pomoc niepełnosprawnym, pomoc społeczna
 • ochrona środowiska (akcje ekologiczne)
 • infrastruktura (np. remont świetlicy wiejskiej, postawienie wiaty grilowej, placu zabaw

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe z terenu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich: Bolesławiec, Chocianów, Przemków, Gromadka, Chojnów, Lubin.

Opis zadania musi uwzględniać następujące cele i przedsięwzięcia :

 • Zrównoważony rozwój regionu oparty o turystykę, dbałość o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe oraz wykorzystanie lokalnych walorów.
 • Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o lokalne zasoby.
 • Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zwiększenie samodzielności mieszkańców, w radzeniu sobie z lokalnymi problemami i działaniami na rzecz swojego miejsca zamieszkania.
 • Konsolidacja regionu oraz jego promocja - jako wyjątkowego miejsca w Europie.
 • Efektywna ochrona zasobów naturalnych i zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego regionu
 • Budowa spójnego systemu oznakowania i rozbudowa infrastruktury turystycznej
 • Poprawa estetyki i zagospodarowanie miejsc przestrzeni publicznej wsi oraz wzrost bezpieczeństwa mieszkańców
 • Wsparcie rozwoju rolnictwa proekologicznego i agroturystyki
 • Tworzenie dodatkowych źródeł dochodów na obszarach wiejskich
 • Rozwój usług i produktów lokalnych Wrzosowej Krainy
 • Wsparcie różnych form aktywności społecznej na obszarach wiejskich
 • Wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców Wrzosowej Krainy
 • Wyłonienie liderów i grup aktywnych społecznie oraz wspieranie procesu zrzeszania się
 • Tworzenie miejsc i warunków do spotkań, nawiązywania kontaktów oraz pobudzania aktywności lokalnej społeczności
 • Wspieranie działań integrujących społeczność lokalną regionu, umożliwiających nabywanie i wymianę doświadczeń
 • Rozwój partnerskiej współpracy w regionie
 • Promocja obszaru i jego walorów w tym tworzenie atrakcyjnych ofert dla różnych odbiorców
 • Zastosowanie technologii informatycznych w stymulowaniu rozwoju Wrzosowej Krainy i jej mieszkańców
 • „Turystyka i wypoczynek w regionie”
 • „Zadbane, funkcjonalne i bezpieczne obszary wiejskie Wrzosowej Krainy”
 • „Przedsiębiorczy mieszkańcy”
 • „Rozwinięte społeczeństwo obywatelskie”
 • „Integracja regionu”
 • „Promocja Wrzosowej Krainy”

Zgłoszenia przyjmowane są 10 listopada 2009 w biurze Fundacji. Szczegóły u koordynatora projektu: Edyta Rząsa 076 8185 006 lub 693 411 626, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Kuźnia III sektora” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dokumenty do pobrania:

Było miodowo, było winnie … za rok powtórka

X Święto Miodu i Wina
 
Koniec września we Wrzosowej Krainie może być tylko jeden, zawsze kończy się przemkowskim Świętem Miodu i Wina. Tegoroczne święto było również ostatnią imprezą, kończącą obchody Dni Partnerstwa 2009, odbywających się pod hasłem „Smaki Zielonych Szlaków”. I tym razem ostatni weekend września był miodowo-winny, i niezwykły, ponieważ w Przemkowie świętowano już po raz dziesiąty. Jak zawsze dopisali goście i pogoda.

Tysiące odwiedzających, setki stoisk, liczne atrakcje i wyjątkowy klimat, którego nie da się zapomnieć. Stoiska i stragany obfitowały w różne gatunki miodów, od lipowego, poprzez akacjowy, rzepakowy, wielokwiatowy, spadziowy, po ten najważniejszy – wrzosowy. Każdy miłośnik miodów, i nie tylko, mógł znaleźć coś dla siebie. Miody tradycyjne, miody pitne, orzechy w miodzie, produkty pszczele, kosmetyki i wiele innych produktów i specjałów a pośród nich także smakowite przetwory, wina, nalewki i wypieki domowe.

Święto Miodu i Wina to także tradycja wyjątkowego biegu, odbywającego się malowniczymi uliczkami Przemkowa, na mecie którego dla biorących w nim udział czeka nagroda w postaci czarki miodu. W tym roku Bieg po Miód odbył się po raz siódmy i kolejny raz wzięły w nim udział również osoby niepełnosprawne.

Największe święto Wrzosowej Krainy to moment, w którym swoje dokonania podsumowują pszczelarze. Od wielu lat na deskach przemkowskiego amfiteatru wręczane są nagrody za Wzorową Pasiekę i Wzorowe gospodarstwo pasieczne Dolnego Śląska. Nagradzane są również miody odmianowe, w tym miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich. W tym roku do konkursu zgłoszono 104 miody. Komisja konkursowa nie miała więc łatwego wyboru.

Drugi raz z rzędu rozstrzygnięto także konkurs na Najlepszy Produkt Lokalny z Wrzosowej Krainy. Najlepsze produkty wybierane były w czterech kategoriach: nalewki miodowe i ziołowe, wino gronowe i owocowe, wypieki na miodzie oraz potrawy na miodzie. Spośród 22 zgłoszonych produktów najlepszymi okazały się orzechówka na płatkach róży Grażyny Purgał z Wilkocina, wino gronowe czerwone Jacka Glapińskiego z Przemkowa, cud – miód z dynią Grażyny Purgał oraz kutia Czesławy Hałaburdy z Chocianowa.
Specjalne wyróżnienie za całokształt prac włożonych w promocję produktów lokalnych i tradycyjnych Wrzosowej Krainy przyznano Wandzie Kuzyszyn z Przemkowa. Nagrodę – wyjazd do Brukseli – ufundowała Lidia Geringer de Oedenberg – Poseł Parlamentu Europejskiego.

Święto miodu i wina to nie tylko uczta dla podniebienia, to również wrażenia artystyczne. Przed licznie zebraną publicznością zaprezentowały się m.in. łemkowskie zespoły pieśni i tańca Łastiwoczka oraz Kyczera. Nie mogło także zabraknąć Przemkowskiej Orkiestry Dętej, świętującej w tym roku 50 lat istnienia. Dla sporej liczby odbiorców atrakcją był koncert finalistów Fabryki Gwiazd z przemkowianinem Mateuszem Krautwurstem oraz niedzielny występ zespołu Feel.

Tegoroczne Święto Miodu i Wina przeszło już do historii. Wiele osób czeka już z niecierpliwością na kolejne …

as