Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego. ​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl lub weronika.olszak@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj2375
W tym tygodniu18684
Razem3910098
Powered by CoalaWeb

Newsletter

Zapisz się na nasze newslettery!Dyżur ekspercki dla organizacji pozarządowych

Dyżur ekspercki dla organizacji pozarządowych (02.11.2009 godz. 13.00-17.00) wypełnianie wniosków o dotacje, konstruowanie projektu.

Zapraszamy zainteresowanych  przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz osoby jakkolwiek związane z III sektorem z terenu Wrzosowej Krainy na kolejny dyżur ekspercki, który 2 listopada poprowadzi Anna Paliszkiewicz. Informacje będą udzielane telefonicznie (076 8185006), za pośrednictwem poczty elektronicznej ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) oraz podczas wizyt osobistych (Chocianów, ul. Kościuszki 25). Tematem dyżuru będzie rejestracja organizacji pozarządowych, pomoc w przygotowaniu dokumentacji, rejestracja stowarzyszeń krok po kroku. Zapraszamy

Ponadto informujemy że biuro wsparcia organizacji pozarządowych wrzosowek krainy jest czynne w poniedziałek od 13.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku od 12.00 – 15.00

Projekt współ finansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Cykl szkoleń dla liderów, obecnych i przyszłych członków organizacji pozarządowych oraz pracowników samorządowych z Wrzosowej Krainy

Projekt współ finansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego  - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Trwa cykl szkoleń dla liderów, obecnych i przyszłych członków organizacji pozarządowych oraz pracowników samorządowych z Wrzosowej Krainy.

Z bezpłatnych szkoleń pod nazwą „Kuźnia III sektora” korzysta prawie 40 osobowa grupa. Odbyło się już 5 szkoleń

Najbliższe szkolenia odbędą się:

1. Dla przedstawicieli grup nieformalnych, nowopowstających organizacji chcących się zarejestrować
5.11.2009 godz. 10.00 Źródła finansowania „Od inicjatywy do projektu”, zarządzanie projektem (3 godziny)
19. 11. 2009 godz 9.00 Budowanie planów współpracy z udziałem NGO – badanie potrzeb i koordynacja działań ( 5 godzin)

2. Dla członków, liderów istniejących i zarejestrowanych organizacji
6.11.2009 godz. 8.30 Źródła finansowania „Od inicjatywy do projektu”, zarządzanie projektem, Tworzenie wniosków o dotację (8 godzin)


3. Spotkania warsztatowe dla członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i pracowników samorządów, zajmujących się sprawami NGO-sów
19. 11. 2009 godz 9.00 Budowanie planów współpracy z udziałem NGO – badanie potrzeb i koordynacja działań ( 5 godzin)

Miejsce: Gospodarstwo Wrzosówka – Chocianów, Kościuszki 25

Za nami już szkolenie z zasad tworzenia i rejestracji stowarzyszeń, zarządzania stowarzyszeniem. Część osób zapoznała się ze źródłami finansowania projektów. Ostatnie spotkanie, które odbywło się 22.10 z pracownikami samorządów dotyczyła budowania platformy współpracy.

Kuźnia III Sektora zakończy się spotkaniem podsumowującym podczas gali wręczenia nagród i certyfikatów ukończenia cyklu szkoleń, w dniu 17 grudnia 2009 roku o godz. 16.30 w GOKiS w Gromadce.


 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na operacje:

1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty - limit dostępnych środków: 246 834,40 zł.,

2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

- limit dostępnych środków: 1500 000,00 zł,

W terminie: od dnia 16 listopada do dnia 09 grudnia do godziny 13.00.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina, które mieści się w Chocianowie, ul. Kościuszki 25, 59-140 Chocianów

Poniedziałek: godz. 13.00 – 17.00, Wtorek – piątek: godz. 8.00 - 13.00

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku, kryteria wyboru i wykaz dokumentów  dostępny jest w siedzibie LGD Wrzosowa Kraina, na jej stronie internetowej www.wrzosowakraina.pl oraz na  stronie internetowej  Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać: Poniedziałek: godz. 13.00 – 17.00, Wtorek – piątek: godz. 8.00 - 13.00 w biurze LGD Wrzosowa Kraina  mieszczącym się w Chocianowie ul. Kościuszki 25, Tel/fax 076/ 8185006 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Barbara Sulma: Tel. 500 054 395, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Edyta Rząsa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Paliszkiewicz, Weronika Wolska: Tel./fax 076 8185006, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LGD Wrzosowa Kraina zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.prow.dolnyslask.pl

 

Dokumenty do pobrania:Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stowarzyszenie Skałek i Kwiatów

Z przyjemnością informujemy, że na terenie LGD „Wrzosowa Kraina” w dniu 24.09.2009 roku, we wsi Łaziska gmina Bolesławiec zawiązało się Lokalnej Grupy Liderów wsi Łaziska - Stowarzyszenie Skałek i Kwiatów Stowarzyszenie powstało z inicjatywy 17 członków. Podjęto niezbędne uchwały do sformalizowania organizacji. Procedurę rejestracji przeprowadzi w całości biuro LGD Wrzosowa Kraina. Powołano również zarząd i komisję rewizyjną. Na Prezesa Zarządu wybrano Panią Barbarę Alaszewską, a wiceprezesem został Pan Zbigniew Różycki.

Głównym celem Stowarzyszenia jest:

 • Wspierania rozwoju obszarów wiejskich.
 • Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • Rozwój infrastruktury lokalnej.
 • Pobudzanie inicjatyw mieszkańców.
 • Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, opiniowanie przedsięwzięć z rozwojem tego obszaru.
 • Integracja społeczna i działania na rzecz rynku pracy oraz budowanie wspólnej tożsamości.
 • Działalność oświatowa i wychowawcza na rzecz środowiska lokalnego.
 • Rozwijanie wiedzy o regionie.
 • Rozbudzanie u mieszkańców potrzeby aktywności sportowej i rekreacyjnej.
 • Wspieranie drobnej przedsiębiorczości i aktywizacji mieszkańców- byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.
 • Poprawa warunków życia i działalności na rzecz środowisk popegeerowskich.
 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
 • Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa.
 • Zredukowanie różnic regionalnych.

 

Nabór do Aktywny Lider – Aktywna Wieś

Mając na uwadze konieczność profesjonalnego przygotowania liderów społeczności lokalnych z obszaru Partnerstwa Wrzosowej Krainy do zwiększenia efektywności swoich działań serdecznie zapraszamy osoby zaangażowane w działania lokalnych organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych oraz wszystkich chętnych

do uczestnictwa w szkoleniu Akademii Aktywny Lider – Aktywna Wieś.

W pierwszym naborze uczestników poszukujemy:

 • Osób ambitnych i aktywnych w swojej społeczności,
 • Liderów sołectw (sołtys) i organizacji powołanych lub planujących powołać stowarzyszenie
 • Liderów z wizją rozwoju swojej społeczności i zmiany jej środowiska.
 • Przedstawicieli liderów organizacji działających na terenie Lokalnej Grupy Działania,

Wyżej wymienione kryteria są konieczne do spełnienia.

Celem głównym akademii jest wsparcie osób aktywnych w codziennej pracy z swoją organizacją, społecznością i jej otoczeniem poprzez poszerzanie wiedzy, nabywanie doświadczeń oraz stworzenie grupy wsparcia liderów.

Cele szczegółowe:

 • Przygotowanie liderów i ich organizacji do aplikowania o środki krajowych i zagranicznych źródeł, w tym w ramach Programu LEADER.
 • Przygotowanie grupy liderów do współpracy przy rozwoju Wrzosowej Krainy, w tym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Obszar tematyczny szkolenia akademii:

 • Rozwój organizacji
 • Tworzenie organizacji pozarządowej
 • Organizacja pozarządowa podstawy prawne zarządzania organizacją - akty prawne
 • Organizacja pozarządowa podstawy prawne zarządzania organizacją - finanse w tym księgowość
 • Zarządzanie w najbliższym otoczeniu - od potrzeb i problemów do zmiany
 • Tworzenie wniosków projektowych
 • Formy i możliwości wsparcia działań społeczności wiejskiej (np.. LEADER+, Odnowa Wsi, EFS, Działaj Lokalnie)

Szkolenia odbędą się w dniach :

 • 13-15 listopad dla obszaru gminy Lubin
 • 20-22 listopad dla obszaru gminy Bolesławiec
 • 4-6 grudzień dla obszaru gminy Przemków i Chocianów
 • 10-13 grudzień dla obszaru gmin Chojnów i Gromadka

Szkolenie poprowadzą doświadczeni trenerzy, liderzy, animatorzy partnerstw lokalnych z doświadczonych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska.

Szkolenie odbędzie się w CHOCIANOWIE, SALA SZKOLENIOWA „STARY MŁYN”, UL.KOŚCIUSZKI 25.

Szkolenie obejmuje: wyżywienie, ,koszt pracy trenerów, materiały szkoleniowe. Szkolenie nie obejmuje dojazdu na miejsce szkolenia, koszty dojazdu ponoszą uczestnicy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się TELEFONICZNE LUB MEILOWE do biura LGD Wrzosowa Kraina, Tel. 076/8185006, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają:

 • zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu Akademii Aktywny Lider – Aktywna Wieś.
 • stałe wsparcie ze strony Partnerstwa Wrzosowa Kraina,
 • możliwość zaangażowania się w realizację działań i programów Partnerstwa

Pierwsza edycja Akademii Aktywny Lider – Aktywna Wieś jest finansowana z środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu koordynowanego przez Fundację Partnerstwo Doliny Środkowej Odry realizowanego przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Wrzosowa Kraina pn. „Rozwój potencjału FPDŚO dla wzmocnienia demokratycznych metod zarządzania obszarem Partnerstwa Doliny Środkowej Odry