Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego. ​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl lub weronika.olszak@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj478
W tym tygodniu478
Razem3654607
Powered by CoalaWeb

Newsletter

Zapisz się na nasze newslettery!„Ekolandia – Zielona Akademia nie tylko dla najmłodszych”

„Ekolandia – Zielona Akademia nie tylko dla najmłodszych”
- projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Gromadce

W lutym 2009 r. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą w Krakowie ogłosiła kolejną edycję konkursu w  ramach ogólnopolskiego programu dotacyjnego „Szkoły dla Ekorozwoju”, w której wzięliśmy udział.

Celem tego konkursu jest rozwijanie inicjatyw realizowanych poprzez szkoły w swoich środowiskach przy współpracy z rodzicami, firmami lokalnymi i samorządem. Jego realizację na Dolnym Śląsku koordynuje Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z Legnicy.

Program dotacyjny finansowany jest przez Fundusz Partnerstwa ze środków pochodzących z firmy „TOYOTA” oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku nagrodą w konkursie była dotacja w wysokości do 8000zł.

W maju nastąpiło rozpatrzenie wniosków i znaleźliśmy się w gronie 6-ciu szczęśliwców z regionu legnickiego – otrzymaliśmy najwyższą dotację w wysokości 6 200 zł.

W czerwcu przystąpiliśmy do realizacji naszego projektu, którego celem jest:

 • aktywizacja społeczności szkolnej, lokalnej i miejscowych instytucji oraz poszerzenie oferty edukacyjno-turystycznej „Wrzosowej Krainy”;
 • stworzenie ciekawego, pełnego tajemnic i możliwości miejsca do nauki i zabawy poza murami szkoły.

Aktywizując lokalną społeczność, stworzymy atrakcyjny ośrodek dydaktyczno- rekreacyjny, dający możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, poznania przyrody i kształtowania postaw proekologicznych.
Na terenie przy „Wrzosowej Chacie” w Borówkach powstanie „Ekolandia” z pięcioma „Zielonymi Klasami”, w których znajdą się m. in. : drewniane urządzenia do zabawy, ogródek doświadczalny, rabata miododajna z ulem pokazowym i pomostem widokowym oraz „Wiklinowa Chata” wybudowana przy pomocy uczniów Szkoły Podstawowej. Chcemy, aby Ekolandia służyła nie tylko najmłodszym, ale także dorosłym mieszkańcom Wrzosowej Krainy.
W projekt zaangażowanych jest 13 partnerów, m. in. : uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Gromadce, Rada Rodziców SP, Ekomuzeum Wrzosowej Krainy „Wrzosowa Chata” w Borówkach, Stowarzyszenie Gminnego Klubu Sportowego, Urząd Gminy i GOKiS w Gromadce oraz liczni darczyńcy.

Swój projekt opieramy na jak najszerszym wykorzystaniu lokalnych walorów przyrodniczo-kulturowych. „Ekolandię” chcemy stworzyć na udostępnionym terenie przy Ekomuzeum „Wrzosowa Chata” w Borówkach, wykorzystując i rozbudowując istniejące już zaplecze. Atrakcyjność planowanego miejsca zwiększa bliskie sąsiedztwo stawu, rezerwatu „Torfowisko Borówki” i „Ścieżki Zmysłów”.

Do tej pory za otrzymane pieniądze, z dużą pomocą pani Bogumiły Naruszewicz,
kupiliśmy stojak na kilkanaście rowerów, który został umieszczony przy Ekomuzeum „Wrzosowa Chata „ w Borówkach i wybudowaliśmy konstrukcję „ Wiklinowej Chaty Leśnego Skrzata”. Pani Gabriela Jarosz, właścicielka apteki „Paprotka”, podarowała nam apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem, niezbędną przy organizacji różnorodnych form wypoczynku, a pani Ewa Sabuk przygotowała strój zielarki, w którym pani Bogumiła Naruszewicz przyjmuje gości Ekomuzeum. W czerwcu odbyły się dwa dwudniowe biwaki dla młodszych dzieci naszej szkoły, na których uczniowie poznawali tajniki zielarstwa, pracowali przy założeniu ogródka doświadczalnego i odnowie „Ścieżki Zmysłów”.

Realizacja projektu jest pierwszym krokiem do ubiegania się naszej szkoły o tytuł „Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej”.

Składamy serdeczne podziękowania pani Danucie Góralewskiej oraz Bogumile i Witoldowi Naruszewiczom za pomoc przy opracowaniu projektu.

Renata Gołębiowska i Gabriela Bytner – autorki i koordynatorki projektu

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Najlepszy projekt inicjatywy wiejskiej”

Fundacja „Wrzosowa Kraina” ogłasza konkurs „Najlepszy projekt inicjatywy wiejskiej” . Nagroda główna: projekt i wykonanie strony www dla organizacji pozarządowej oraz nagroda pieniężna Prezes Zarządu Fundacji.

Konkurs ma promować aktywność społeczności wiejskich z terenów wiejskich sześciu gmin: Chocianów, Przemków, Gromadka, Bolesławiec, Chojnów, Lubin w różnych sferach życia. Może zatem obejmować działania indywidualne wsi oraz te na rzecz wszystkich środowisk z terenu Wrzosowej Krainy. Przedsięwzięcia mogą być jednorazowe lub długotrwałe. Przy czym  nie dłuższe niż 2 lata.

Celem konkursu jest:

 • rozpoznanie aktywności mieszkańców wsi
 • pobudzenie inicjatyw społecznych służących poprawie jakości życia mieszkańców wsi
 • promocja sołectw znajdujących się na terenie WK
 • sprawdzenie umiejętności konstruowania projektów
 • wspieranie aktywności wiejskich organizacji pozarządowych

Konkurs ma za zadanie  wyłonić  najlepszy opis projektu, w formie wniosku o dotację, złożonego na załączonym formularzy. Opis ma dotyczyć  nowej lub realizowanej wcześniej/cyklicznie inicjatywy wsi w następujących obszarach:

 • kultura i sztuka (w tym imprezy kulturalno – rozrywkowe)
 • sport (imprezy/turnieje sportowe)
 • edukacja dzieci i młodzieży, edukacja dorosłych (warsztaty, zajęcia pozalekcyjne, pomoc w nauce, szkolenia)
 • rekreacja i turystyka (wyjazdy, wycieczki itp.)
 • pomoc niepełnosprawnym, pomoc społeczna
 • ochrona środowiska (akcje ekologiczne)
 • infrastruktura (np. remont świetlicy wiejskiej, postawienie wiaty grilowej, placu zabaw

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe z terenu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich: Bolesławiec, Chocianów, Przemków, Gromadka, Chojnów, Lubin.

Opis zadania musi uwzględniać następujące cele i przedsięwzięcia :

 • Zrównoważony rozwój regionu oparty o turystykę, dbałość o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe oraz wykorzystanie lokalnych walorów.
 • Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o lokalne zasoby.
 • Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zwiększenie samodzielności mieszkańców, w radzeniu sobie z lokalnymi problemami i działaniami na rzecz swojego miejsca zamieszkania.
 • Konsolidacja regionu oraz jego promocja - jako wyjątkowego miejsca w Europie.
 • Efektywna ochrona zasobów naturalnych i zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego regionu
 • Budowa spójnego systemu oznakowania i rozbudowa infrastruktury turystycznej
 • Poprawa estetyki i zagospodarowanie miejsc przestrzeni publicznej wsi oraz wzrost bezpieczeństwa mieszkańców
 • Wsparcie rozwoju rolnictwa proekologicznego i agroturystyki
 • Tworzenie dodatkowych źródeł dochodów na obszarach wiejskich
 • Rozwój usług i produktów lokalnych Wrzosowej Krainy
 • Wsparcie różnych form aktywności społecznej na obszarach wiejskich
 • Wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców Wrzosowej Krainy
 • Wyłonienie liderów i grup aktywnych społecznie oraz wspieranie procesu zrzeszania się
 • Tworzenie miejsc i warunków do spotkań, nawiązywania kontaktów oraz pobudzania aktywności lokalnej społeczności
 • Wspieranie działań integrujących społeczność lokalną regionu, umożliwiających nabywanie i wymianę doświadczeń
 • Rozwój partnerskiej współpracy w regionie
 • Promocja obszaru i jego walorów w tym tworzenie atrakcyjnych ofert dla różnych odbiorców
 • Zastosowanie technologii informatycznych w stymulowaniu rozwoju Wrzosowej Krainy i jej mieszkańców
 • „Turystyka i wypoczynek w regionie”
 • „Zadbane, funkcjonalne i bezpieczne obszary wiejskie Wrzosowej Krainy”
 • „Przedsiębiorczy mieszkańcy”
 • „Rozwinięte społeczeństwo obywatelskie”
 • „Integracja regionu”
 • „Promocja Wrzosowej Krainy”

Zgłoszenia przyjmowane są 10 listopada 2009 w biurze Fundacji. Szczegóły u koordynatora projektu: Edyta Rząsa 076 8185 006 lub 693 411 626, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Kuźnia III sektora” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dokumenty do pobrania:

Było miodowo, było winnie … za rok powtórka

X Święto Miodu i Wina
 
Koniec września we Wrzosowej Krainie może być tylko jeden, zawsze kończy się przemkowskim Świętem Miodu i Wina. Tegoroczne święto było również ostatnią imprezą, kończącą obchody Dni Partnerstwa 2009, odbywających się pod hasłem „Smaki Zielonych Szlaków”. I tym razem ostatni weekend września był miodowo-winny, i niezwykły, ponieważ w Przemkowie świętowano już po raz dziesiąty. Jak zawsze dopisali goście i pogoda.

Tysiące odwiedzających, setki stoisk, liczne atrakcje i wyjątkowy klimat, którego nie da się zapomnieć. Stoiska i stragany obfitowały w różne gatunki miodów, od lipowego, poprzez akacjowy, rzepakowy, wielokwiatowy, spadziowy, po ten najważniejszy – wrzosowy. Każdy miłośnik miodów, i nie tylko, mógł znaleźć coś dla siebie. Miody tradycyjne, miody pitne, orzechy w miodzie, produkty pszczele, kosmetyki i wiele innych produktów i specjałów a pośród nich także smakowite przetwory, wina, nalewki i wypieki domowe.

Święto Miodu i Wina to także tradycja wyjątkowego biegu, odbywającego się malowniczymi uliczkami Przemkowa, na mecie którego dla biorących w nim udział czeka nagroda w postaci czarki miodu. W tym roku Bieg po Miód odbył się po raz siódmy i kolejny raz wzięły w nim udział również osoby niepełnosprawne.

Największe święto Wrzosowej Krainy to moment, w którym swoje dokonania podsumowują pszczelarze. Od wielu lat na deskach przemkowskiego amfiteatru wręczane są nagrody za Wzorową Pasiekę i Wzorowe gospodarstwo pasieczne Dolnego Śląska. Nagradzane są również miody odmianowe, w tym miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich. W tym roku do konkursu zgłoszono 104 miody. Komisja konkursowa nie miała więc łatwego wyboru.

Drugi raz z rzędu rozstrzygnięto także konkurs na Najlepszy Produkt Lokalny z Wrzosowej Krainy. Najlepsze produkty wybierane były w czterech kategoriach: nalewki miodowe i ziołowe, wino gronowe i owocowe, wypieki na miodzie oraz potrawy na miodzie. Spośród 22 zgłoszonych produktów najlepszymi okazały się orzechówka na płatkach róży Grażyny Purgał z Wilkocina, wino gronowe czerwone Jacka Glapińskiego z Przemkowa, cud – miód z dynią Grażyny Purgał oraz kutia Czesławy Hałaburdy z Chocianowa.
Specjalne wyróżnienie za całokształt prac włożonych w promocję produktów lokalnych i tradycyjnych Wrzosowej Krainy przyznano Wandzie Kuzyszyn z Przemkowa. Nagrodę – wyjazd do Brukseli – ufundowała Lidia Geringer de Oedenberg – Poseł Parlamentu Europejskiego.

Święto miodu i wina to nie tylko uczta dla podniebienia, to również wrażenia artystyczne. Przed licznie zebraną publicznością zaprezentowały się m.in. łemkowskie zespoły pieśni i tańca Łastiwoczka oraz Kyczera. Nie mogło także zabraknąć Przemkowskiej Orkiestry Dętej, świętującej w tym roku 50 lat istnienia. Dla sporej liczby odbiorców atrakcją był koncert finalistów Fabryki Gwiazd z przemkowianinem Mateuszem Krautwurstem oraz niedzielny występ zespołu Feel.

Tegoroczne Święto Miodu i Wina przeszło już do historii. Wiele osób czeka już z niecierpliwością na kolejne …

as

Europejski Dzień Ptaków na Stawach Przemkowskich - 4.10.2009

Przed nami obchody Europejskiego Dnia Ptaków. Jeśli nic nie macie zaplanowane na najbliższy weekend, to zapraszamy w niedzielę, tj. 4 października br. do Przemkowa, aby poobserwować ptaki na Stawach Przemkowskich.

Spotkanie osób chętnych do wzięcia udziału w obserwacjach ptaków odbędzie się pod Urzędem Miejskim w Przemkowie o godz. 10.00 (ul. Plac Wolności 25), skąd nastąpi wymarsz na Stawy Przemkowskie. Warto przyjść, choćby po to, aby poobserwować kazarki, których jest obecnie kilka sztuk.

Wędrówka po Stawach Przemkowskich przewidziana jest na około 2-3 godziny, a później zapraszamy do miejscowego pszczelarza, u którego będzie można nabyć wyjątkowy produkt, jakim jest miód wrzosowy, w tym roku nadzwyczaj wyśmienity.

Wyjście w teren jest organizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Więcej informacji u Andrzeja Ruszlewicza - tel. 509 029 400.

Zapraszamy

ar

Orzechówka na płatkach róży, cud - miód z dynią, wino gronowe czerwone i kutia - to najlepsze produkty lokalne Wrzosowej Krainy

Nalewki na miodzie - Orzechówka na płatakch róży
 
Podczas X Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie odbył się już drugi raz konkurs na Najlepszy Produkt Lokalny Wrzosowej Krainy w roku 2009. Głównym organizatorem Konkursy była Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" oraz Sekretariat Grupy Partnerskiej „Wrzosowa Kraina”, Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”, Urząd Miejski w Przemkowie, Przemkowski Ośrodek Kultury.

Do konkursu zgłoszono 22 produkty wytwarzane na terenie gmin Wrzosowej Krainy.

Jury w składzie: Ryszard Czerwiński - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Krzysztof Szustka - Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja", Lucyna Kozak - Stowarzyszenie Świadomych Konsumentów, Anita Smoląg - Grupa Partnerska Wrzosowa Kraina i Bogumiła Ornatowska-Cichoszewska - Przemkowski Ośrodek Kultury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii NALEWKI MIODOWE I ZIOŁOWE:

I miejsce - Orzechówka na płatkach róży - Grażyna Purgał z Wilkocina (gmina Przemków)
II miejsce - Nalewka miodowa Romka - Roman Śmieszek z Przemkowa
III miejsce - Nalewka miodowa "CYTRYNÓWKA" - Cecylia Gałązka z Raszowej Małej (gmina Lubin)

W kategorii WINA GRONOWE I OWOCOWE:

I miejsce - Wino gronowe czerwone - Jacek Glapiński z Przemkowa
II miejsce - Wino domowe czeremchowe - Henryk Bronowicki z Gromadki
Specjalne wyróżnienie za oryginalną recepturę wina z buraka ćwikłowego przyznano Cecylii Gałązce z Raszowej Małej.

W kategorii WYPIEKI NA MIODZIE:

I miejsce - Cud - miód z dynią - Grażyna Purgał z Wilkocina (gmina Przemków)
II miejsce - Pierniczki miodowe - Wanda Kuzyszyn z Przemkowa
III miejsce - Miodownik - Wanda Kuzyszyn z Przemkowa


Wypieki na miodzie - Cud miód z dynią

W kategorii POTRAWY NA MIODZIE:

I miejsce - Kutia - Czesława Hałabura z Gospodarstwa Agroturystycznego "Dworek w Chocianowie"
II miejsce - Naleśniki z miodem - Bogumiła Naruszewicz z Gospodarstwa agroturystycznego "Gajówka Głuszec" z Borówek (gmina Gromadka)
III miejsce - Konfitura z jarzębiny - Wanda Kuzyszyn z Przemkowa

Specjalne wyróżnienie za całokształt prac włożonych w promocję produktów lokalnych i tradycyjnych Wrzosowej Krainy przyznano Wandzie Kuzyszyn. Nagrodę – wyjazd do Brukseli – ufundowała Lidia Geringer de Oedenberg – Poseł Parlamentu Europejskiego.


Wanda Kuzyszyn

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zapraszamy ponownie do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu na Najlepszy Produkt Lokalny z Wrzosowej Krainy.

ks, as