Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego. ​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl lub weronika.olszak@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj478
W tym tygodniu478
Razem3654607
Powered by CoalaWeb

Newsletter

Zapisz się na nasze newslettery!Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na operacje:

1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty - limit dostępnych środków: 246 834,40 zł.,

2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

- limit dostępnych środków: 1500 000,00 zł,

W terminie: od dnia 16 listopada do dnia 09 grudnia do godziny 13.00.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina, które mieści się w Chocianowie, ul. Kościuszki 25, 59-140 Chocianów

Poniedziałek: godz. 13.00 – 17.00, Wtorek – piątek: godz. 8.00 - 13.00

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku, kryteria wyboru i wykaz dokumentów  dostępny jest w siedzibie LGD Wrzosowa Kraina, na jej stronie internetowej www.wrzosowakraina.pl oraz na  stronie internetowej  Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać: Poniedziałek: godz. 13.00 – 17.00, Wtorek – piątek: godz. 8.00 - 13.00 w biurze LGD Wrzosowa Kraina  mieszczącym się w Chocianowie ul. Kościuszki 25, Tel/fax 076/ 8185006 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Barbara Sulma: Tel. 500 054 395, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Edyta Rząsa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Paliszkiewicz, Weronika Wolska: Tel./fax 076 8185006, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LGD Wrzosowa Kraina zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.prow.dolnyslask.pl

 

Dokumenty do pobrania:Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stowarzyszenie Skałek i Kwiatów

Z przyjemnością informujemy, że na terenie LGD „Wrzosowa Kraina” w dniu 24.09.2009 roku, we wsi Łaziska gmina Bolesławiec zawiązało się Lokalnej Grupy Liderów wsi Łaziska - Stowarzyszenie Skałek i Kwiatów Stowarzyszenie powstało z inicjatywy 17 członków. Podjęto niezbędne uchwały do sformalizowania organizacji. Procedurę rejestracji przeprowadzi w całości biuro LGD Wrzosowa Kraina. Powołano również zarząd i komisję rewizyjną. Na Prezesa Zarządu wybrano Panią Barbarę Alaszewską, a wiceprezesem został Pan Zbigniew Różycki.

Głównym celem Stowarzyszenia jest:

 • Wspierania rozwoju obszarów wiejskich.
 • Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • Rozwój infrastruktury lokalnej.
 • Pobudzanie inicjatyw mieszkańców.
 • Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, opiniowanie przedsięwzięć z rozwojem tego obszaru.
 • Integracja społeczna i działania na rzecz rynku pracy oraz budowanie wspólnej tożsamości.
 • Działalność oświatowa i wychowawcza na rzecz środowiska lokalnego.
 • Rozwijanie wiedzy o regionie.
 • Rozbudzanie u mieszkańców potrzeby aktywności sportowej i rekreacyjnej.
 • Wspieranie drobnej przedsiębiorczości i aktywizacji mieszkańców- byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.
 • Poprawa warunków życia i działalności na rzecz środowisk popegeerowskich.
 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
 • Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa.
 • Zredukowanie różnic regionalnych.

 

Nabór do Aktywny Lider – Aktywna Wieś

Mając na uwadze konieczność profesjonalnego przygotowania liderów społeczności lokalnych z obszaru Partnerstwa Wrzosowej Krainy do zwiększenia efektywności swoich działań serdecznie zapraszamy osoby zaangażowane w działania lokalnych organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych oraz wszystkich chętnych

do uczestnictwa w szkoleniu Akademii Aktywny Lider – Aktywna Wieś.

W pierwszym naborze uczestników poszukujemy:

 • Osób ambitnych i aktywnych w swojej społeczności,
 • Liderów sołectw (sołtys) i organizacji powołanych lub planujących powołać stowarzyszenie
 • Liderów z wizją rozwoju swojej społeczności i zmiany jej środowiska.
 • Przedstawicieli liderów organizacji działających na terenie Lokalnej Grupy Działania,

Wyżej wymienione kryteria są konieczne do spełnienia.

Celem głównym akademii jest wsparcie osób aktywnych w codziennej pracy z swoją organizacją, społecznością i jej otoczeniem poprzez poszerzanie wiedzy, nabywanie doświadczeń oraz stworzenie grupy wsparcia liderów.

Cele szczegółowe:

 • Przygotowanie liderów i ich organizacji do aplikowania o środki krajowych i zagranicznych źródeł, w tym w ramach Programu LEADER.
 • Przygotowanie grupy liderów do współpracy przy rozwoju Wrzosowej Krainy, w tym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Obszar tematyczny szkolenia akademii:

 • Rozwój organizacji
 • Tworzenie organizacji pozarządowej
 • Organizacja pozarządowa podstawy prawne zarządzania organizacją - akty prawne
 • Organizacja pozarządowa podstawy prawne zarządzania organizacją - finanse w tym księgowość
 • Zarządzanie w najbliższym otoczeniu - od potrzeb i problemów do zmiany
 • Tworzenie wniosków projektowych
 • Formy i możliwości wsparcia działań społeczności wiejskiej (np.. LEADER+, Odnowa Wsi, EFS, Działaj Lokalnie)

Szkolenia odbędą się w dniach :

 • 13-15 listopad dla obszaru gminy Lubin
 • 20-22 listopad dla obszaru gminy Bolesławiec
 • 4-6 grudzień dla obszaru gminy Przemków i Chocianów
 • 10-13 grudzień dla obszaru gmin Chojnów i Gromadka

Szkolenie poprowadzą doświadczeni trenerzy, liderzy, animatorzy partnerstw lokalnych z doświadczonych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska.

Szkolenie odbędzie się w CHOCIANOWIE, SALA SZKOLENIOWA „STARY MŁYN”, UL.KOŚCIUSZKI 25.

Szkolenie obejmuje: wyżywienie, ,koszt pracy trenerów, materiały szkoleniowe. Szkolenie nie obejmuje dojazdu na miejsce szkolenia, koszty dojazdu ponoszą uczestnicy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się TELEFONICZNE LUB MEILOWE do biura LGD Wrzosowa Kraina, Tel. 076/8185006, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają:

 • zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu Akademii Aktywny Lider – Aktywna Wieś.
 • stałe wsparcie ze strony Partnerstwa Wrzosowa Kraina,
 • możliwość zaangażowania się w realizację działań i programów Partnerstwa

Pierwsza edycja Akademii Aktywny Lider – Aktywna Wieś jest finansowana z środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu koordynowanego przez Fundację Partnerstwo Doliny Środkowej Odry realizowanego przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Wrzosowa Kraina pn. „Rozwój potencjału FPDŚO dla wzmocnienia demokratycznych metod zarządzania obszarem Partnerstwa Doliny Środkowej Odry

Wzmocnienie współpracy partnerskiej we Wrzosowej Krainie

Grupa Partnerska Wrzosowa Kraina, jako jedna z trzech w Polsce, miała okazję skorzystać z warsztatów odbywających się w ramach Akademii Partnerstwa. Dwudniowe warsztaty, które odbyły się w Chocianowie, poprowadzone zostały przez Barbarę Kazior i Annę Jarzębską z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Miały na celu wzmocnienie współpracy partnerskiej pomiędzy poszczególnymi członkami Grupy Partnerskiej „Wrzosowa Kraina” oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji pomiędzy partnerami. Warsztaty miały również służyć integracji oraz bliższemu poznaniu się partnerów, którzy doszli do Wrzosowej Krainy po jej rozszerzeniu o gminy: Chojnów, Lubin i Bolesławiec. W spotkaniu uczestniczył, przekazując wiele cennych wskazówek i spostrzeżeń na temat współpracy partnerskiej we Wrzosowej Krainie, Roman Pryjomko – przedstawiciel brytyjskiego programu the Partnering Initiative (działającego w ramach International Business Leaders Forum).

Oba dni warsztatów były bardzo burzliwe i pełne dyskusji, ale doprowadziły do konstruktywnych wniosków. Rozwiązany też został problem funkcjonowania Wrzosowej Krainy w postaci trzech form, tj. Grupy Partnerskiej, Fundacji i Stowarzyszenia LGD. Sprawa zawiłości struktur Wrzosowej Krainy dotychczas wydawała się bardzo istotną. Niemniej jednak w trakcie warsztatów, partnerzy doszli do wniosku, że tak naprawdę nie stanowi to problemu. Problemem okazuje się brak zaangażowania większości partnerów w działania podejmowane przez Wrzosową Krainę oraz podział zadań do wykonania pomiędzy jej partnerów.

Spotkanie przyczyniło się także do usystematyzowania priorytetów działań podejmowanych przez Wrzosową Krainę. Wśród nich są na pewno programy związane z Ekomuzeum Wrzosowej Krainy oraz produktem lokalnym. Ważne miejsce zajmuje również Kuźnia III Sektora – program nastawiony na budowanie i wzmacnianie III sektora, czyli organizacji pozarządowych na obszarze Wrzosowej Krainy.

Wymiernym efektem warsztatów jest ustalenie terminu spotkania na 17 grudnia br., w którym wezmą udział partnerzy Grupy Partnerskiej, przedstawiciele Fundacji i Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina. Spotkanie partnerów będzie okazją do podsumowania pięcioletniej już działalności Wrzosowej Krainy.

as, fot..k6


Spotkanie zorganizowano przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz przy wsparciu finansowym z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013.

Walory kulturowe, historyczne i produkty lokalne gminy wiejskiej Lubin sposobem na rozwój LGD Wrzosowa Kraina

W okresie od 1 czerwca do 30 października Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” realizowało projekt pt. „Walory kulturowe, historyczne i produkty lokalne gminy wiejskiej Lubin sposobem na rozwój LGD Wrzosowa Kraina”, skierowane do mieszkańców w tym do dzieci i młodzieży szkolnej.

W ramach działania została przygotowana i opracowana baza danych lokalnych produktów spożywczych i rękodzieła stanowiących dziedzictwo kulturowe gminy. Wspomniane działanie polegało na zebraniu dokładnych informacji o producentach i usługodawcach według starannie skonstruowanego kwestionariusza. Baza danych została umieszczona na stronach WWW gminy oraz została przekazana innym jednostką, między innymi do organizacji pozarządowych i Urzędu Marszałkowskiego.

Owocem tego działania jest inwentaryzacja 52 twórców i usługodawców z kategorii:

 • produkt spożywczy
 • rzemiosło
 • zespoły folklorystyczne, ludowe, rozrywkowe
 • usługi (hotelarstwo, gastronomia, agroturystyka z kuchnią tradycyjną.

Ponadto zostało przeprowadzone szkolenie podnoszące wiedzę nt. produktu lokalnego, usług lokalnych i jego wpływu na rozwój Gminy Lubin przeznaczone dla uczestników projektu wyłonionych podczas działań związanych z ankietyzacją.

Dnia 19 października 2009r w Gminnym Ośrodku Kultury w Raszówce odbyła się o godzinie 17:00 Gala wręczenia nagród i certyfikatów w ramach konkursu międzyszkolnego pt. „Gotowała nam to babcia” i konkursu literackiego pt. „ W krainie legend i podań” o walorach kulturowych, przyrodniczych, historycznych oraz produktach lokalnych Gminy wiejskiej Lubin.

Konkurs „Gotowała nam to babcia” został ogłoszony na początku roku szkolnego w 10 placówkach kulturowych i oświatowych z obszaru gminy Lubin i miał na celu wzbudzenie zainteresowania i chęci kontynuowania tradycji przekazywanych przez rodziców i dziadków młodszym pokoleniom. W działaniu tym wzięły udział dzieci i młodzież w wieku od 6-19 lat. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było wykonanie pracy plastycznej wraz z przepisem i krótkim opowiadaniem nt. spożywania potrawy.

W ramach konkursu „Gotowała nam to babcia” wyłoniono trzech laureatów i nadanych zostało sześć wyróżnień.
I miejsce zdobyła Sylwia Woś
II miejsce zdobył Krystian Skibik
III miejsce exeqwo Konrad Ojrzanowski
III miejsce exeqwo Natalia Czaja

Wyróżnione zostały prace: Marty Szułczyńskiej, Jerzego Kardasz, Klaudii Jagielskiej, Magdaleny Szuszkiewicz, Marii Łuc oraz Magdaleny Zieleniec.

Zgromadzone prace wraz z dokumentacją fotograficzną stanowią materiał do wydawnictw Wrzosowej Krainy. Ponadto prace laureatów i wyróżnionych znajdą się w publikacji opisanej w działaniach promocyjnych projektu. Warto też dodać, iż komisja oceniająca miała nie łatwe zadanie oceniając prace wszystkich uczestników konkursu „Gotowała nam to babcia” gdyż prace były bardzo ciekawe, starannie i z pomysłem wykonane. Niewątpliwie ukazywały zamierzony cel tegoż działania czyli pokazana była tradycja, potrawy i więzi rodzinne.

Konkurs literacki pt. „ W krainie legend i podań” polegał na napisaniu wiersza bądź legendy o Gminie wiejskiej Lubin nawiązującej do Wrzosowej Krainy i Borów Dolnośląskich. Konkurs ogłoszony został w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria młodzież szkolna w wieku od 13-19 lat, II od 20-30 lat i III kategoria 0d 31 lat w wzwyż. Celem działania było poznanie regionu pod względem kultury, dawnych czasów, tradycji i przyrody.

W ramach tego konkursu wyłoniono dwóch laureatów i nadane zostały dwa wyróżnienia.
I miejsce zajął Marcin Brojanowski
II miejsce zajęła Julia Szlęzak

Wyróżnione zostały prace: Cecylii Gałązka oraz Patrycji Becker.

Weronika Wolska