Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego. ​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl lub weronika.olszak@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj33
W tym tygodniu6774
Razem3800965
Powered by CoalaWeb

Newsletter

Zapisz się na nasze newslettery!IX Konwent Wójtów i Burmistrzów Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Wrzosowa Kraina oraz Lokalnej Grupy Rybackiej Dolnośląska Kraina Karpia

15. stycznia 2015r. w Chocianowie, odbył się IX Konwent Wójtów i Burmistrzów Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” oraz LGR „Dolnośląska Kraina Karpia”. Tym razem zaproszeni goście spotkali się w sali szkoleniowej w siedzibie LGD.

Konwent rozpoczęła Pani Barbara Sulma- Prezes LGD „Wrzosowa Kraina”, przywitaniem gości oraz przedstawieniem nowowybranych wójtów i burmistrzów. Następnie głos zabrał Pan Paweł Antoniewicz, który zaprezentował założenia Programów: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz RLKS i RPO 2014- 2020.

Czytaj więcej...

Przeprowadzone badania dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju LGD

W okresie od 26.11.2009 r. do 27.12.2009 r. przeprowadzono badania dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania.

Wyniki przeprowadzonych badań stanowią podstawę do określenia stopnia wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju „Wrzosowej Krainy”. Ankietę przeprowadzono anonimowo wśród mieszkańców sześciu gmin, tj.: Bolesławca, Chocianowa, Chojnowa Gromadki,Lubina i Przemkowa. Z przeprowadzonych badań wynika, że mieszkańcy obszaru LGD posiadają podstawową wiedzę na temat Lokalnej Strategii Rozwoju „Wrzosowej Krainy” tj. dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa Kraina” oraz dokumentu na podstawie którego udzielane jest wsparcie w ramach PROW w latach 2007-2013 mieszkańcom wyżej wymienionych gmin.

Największą wiedzę dotyczącą przeznaczenia i podstawowych założeń LSR „Wrzosowej Krainy” posiadają mieszkańcy gminy Chocianów.

Na pytanie „Jakie znane są Panu/Pani możliwości wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, których zasady i harmonogram wdrażania określa Lokalna Strategia Rozwoju” ankietowani najczęściej wskazywali Małe projekty, Odnowę i rozwój wsi oraz cały program Leader. Większość ankietowanych osób nie wykorzystuje w swojej działalności zapisów i informacji zawartych w dokumencie LSR „Wrzosowej Krainy”.

Z przeprowadzonych badań wynika, że mieszkańcy obszaru LGD dotarli
do dokumentu LSR najczęściej poprzez Internet, spotkania i szkolenia, a w mniejszym stopniu dzięki publikacjom i broszurom. Zdaniem ankietowanych, wiedzę na temat LSR Wrzosowej Krainy wśród mieszkańców naszego regionu można najskuteczniej upowszechniać poprzez spotkania, szkolenia, internet, media, ulotki, plakaty oraz konferencje.

Ankietę przeprowadzono wśród 104 mieszkańców obszaru LGD, w tym znaczna większość ankietowanych osób to kobiety. 47,5% ankietowanych to osoby w przedziale wiekowym 41-60 lat, 38,6 % to osoby w wieku 26-40 lat, 6,9% ankietowanych była w wieku do 25 lat i taki sam procent osób w wieku powyżej 60 lat.

Znaczna większość ankietowanych osób posiada wykształcenie średnie tj. 40 os., następnie wyższe tj. 38 os., zasadnicze zawodowe 13 os. i 1 ankietowana osoba posiada wykształcenie podstawowe. Pozostałe 4 osoby nie wskazały swojego wykształcenia.

W załączeniu szczegółowa tabela przedstawiająca analizę przeprowadzonego badania.

 

Gmina Bolesławiec

Gmina Chocianów

Gmina Chojnów

Gmina Gromadka

Gmina Lubin

Gmina Przemków

Łącznie

Liczba ankietowanych

12

24

11

13

23

21

104

W tym:

             

kobiety

11

16

7

9

12

12

67

mężczyźni

1

8

4

4

11

9

37

Ankieta

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Badanie i analiza opracowana przez Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania : Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania – Nabywanie Umiejętności i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przez dziurkę w komórce

PRZEZ DZIURKĘ W KOMÓRCE

       Przemkowski Ośrodek Kultury zaprasza młodzież w wieku od 13 do 19 lat do udziału w projekcie realizowanym w ramach programu „Równać Szanse – 2009 – regionalny konkurs grantowy”, współfinansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

       Celem projektu jest zorganizowanie I Przemkowskiego Przeglądu Filmów Komórkowych. Filmy, które wezmą udział w Przeglądzie zostaną wyprodukowane przez uczestników projektu. Najlepsze zostaną zgłoszone do udziału w V Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Komórkowych „OFFK-a” 2010 w Łodzi.

         Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie organizacyjne w czwartek 14 stycznia 2010 r. o godz. 17.00 w Przemkowskim Ośrodku Kultury.

 

Partnerzy projektu:

 • Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi
 • Ogólnopolski Festiwal Filmów Komórkowych „OFFK-a”
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZEMKOWIE

 

           

 

Pierwsza Kuźnia III sektora za nami….

Pierwsza „Kuźnia III sektora” za nami….

Projekt zakończył się 31 grudnia 2009 roku. Celem projektu było wzmocnienie potencjału III sektora na obszarze 6 gmin wschodniej części Borów Dolnośląskich. W ramach „Kuźni…” :

 • Przeszkolono 30 liderów lokalnych z  terenu 6 gmin wiejskich Wrzosowej Krainy
 • Przeszkolono 4- urzędników zajmujących się sprawami NGO w gminach Wrzosowej Krainy
 • Utworzono jeden punkt wspierania organizacji pozarządowych, który kontynuuje swoją pracę do dziś.
 • Powstało 5 nowych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Trzebień, Stowarzyszenie rozwoju wsi Pasternik „Puszcza”, Stowarzyszenie Skałek i Kwiatów w Łaziskach, Stowarzyszenie Patoka w Patoce, Stowarzyszenie „Zielone Wzgórze” w Osłej.
 • Udzielono pomocy w przygotowaniu 8 wniosków dla małych  NGO
 • Zorganizowano 1 wyjazd studyjny pokazujący dobre praktyki ozywania wsi do Krainy Łęgów Odrzańskich dla 20 liderów wiejskich
 • Utworzono 1 stronę WWW dla 1 organizacji pozarządowej www.teczowadolina.interenetcity.pl dla Stowrzyszenia „Tęczowa Dolina” – głównego laureata konkursu „Najlepszy opis projektu inicjatywy wiejskiej”
 • Wydano broszurę ze spisem inicjatyw wiejskich zgłoszonych do konkursu na najlepszy opis inicjatywy wiejskiej w nakładzie 500 sztuk
 • Udzielenie 57 porad i konsultacji podczas dyżurów eksperdzkich i dyżurów zwykłych podczas funkcjonowania BWOP  (biura wsparcia organizacji pozarządowych)

Uważamy, że dzięki podjętym działaniom w projekcie udało nam się wzmocnić potencjał III sektora na obszarze wschodniej części Borów Dolnośląskich. Wyjazd studyjny przyczynił się do zintegrowania środowiska 20 organizacji pozarządowych, które są objęte „parasolem wsparcia” przez naszą fundację. Zorganizowane szkolenia podniosły wiedzę uczestników i pokazały jak ważne jest wspólnie z samorządem realizowanie zadań i współpraca. Spotkania z urzędnikami i przedstawicielami gmin podczas seminariów dotyczących budowania programów i wizyty studyjnej przyczyniły się do wzmocnienia wiary w ludziach działających na wsi i do zaktywizowania ich do dalszej działalności w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. W końcu tez udało nam się wyrównać szansę rozwoju tych organizacji na tle tych które działają w dużych ośrodkach jak Legnica – gdzie NGOsy wspierane są przez POMOST, Wrocław – SEKTOR III itp. To co uczestnicy cyklu wynieśli z „Kuźni III sektora” opisali w folderze o projekcie. Oto kilka przykładowych wypowiedzi:

Dzięki uczestnictwu w „Kuźni III Sektora” zdobyłam wiedzę teoretyczną, ze wskazaniem praktycznych możliwości działania.  Poznałam wiele innych inicjatyw lokalnych. I co najważniejsze otrzymałam wiarę w powodzenie rodzących się pomysłów…” (Ewa Bujak, Gmina Lubin)

„Poprzez projekt „Kuźnia III Sektora” poznałam Wrzosową Krainę, wzbogaciłam swoją wiedzę o umiejętności tworzenia projektów i poszukiwania źródeł pozyskiwania funduszy.”

(Małgorzata Romaniak- Bielskie Stowarzyszenie Promocji Kultury, Gmina Chojnów)

W efekcie dyżurów udało nam się prowadzić działalność doradczą, informacyjną, konsultacyjną, nie tylko dla NGO „pod parasolem” ale dla wszystkich organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie objętym projektem. Dzięki konkursowi wyłoniliśmy 3 najlepsze inicjatywy wiejskie, które zostały opisane w broszurze „Najlepsza Inicjatywa Wiejska 2009”.

Gala wręczenia nagród w/w konkursie odbyła się 17 grudnia 2009 roku w Gromadce i połączona była z obchodami 5-lecia Wrzosowej Krainy, a że był to okres przedświąteczny, wszyscy uczestnicy „Kuźni” biesiadowali przy wigilijnych potrawach w ciepłej i rodzinnej atmosferze.

Jednak „Kuźnia” się nie kończy śmiało możemy stwierdzić, że przekształca się w program wspierający NGO z naszego terenu. Będziemy kontynuować takie działania jak:

 • pomoc doradcza i konsultacje
 • pomoc przy zakładaniu i rejestracji stowarzyszeń
 • szkolenia
 • wyjazdy studyjne

Tym samym Biuro Wspierania Organizacji Pozarządowych będzie działać nadal, ale już w nowej siedzibie w Chocianowie, ul. Wesoła 12b od stycznia 2010 roku.

Do pobrania:

erz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania oddziaływania Lokalnej Strategii Rozwoju

Wrzosowa Kraina przeprowadza obecnie badania oddziaływania Lokalnej Strategii Rozwoju na mieszkańców LGD w pierwszym jej roku wdrażania. Badania zakończą się pod koniec 2009 roku.
Informacje od mieszkańców pomogą nam określić, stopień wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju „Wrzosowej Krainy” tj. dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa Kraina” oraz dokumentu, na podstawie którego udzielane będzie wsparcie w ramach PROW w latach 2007-2013 mieszkańcom gmin Przemków, Chocianów, Gromadka, Bolesławiec, Chojnów i Lubin. Badanie przeprowadzane jest na podstawie ankiety o charakterze anonimowym.

Ankieta jest dostępna w siedzibie LGD oraz można ją pobrać klikając TU.
Serdecznie zachęcamy do jej wypełnienia i pomocy w przeprowadzeniu badania.

Ankiety należy odsyłać lub składać do Stowarzyszenia LGD "Wrzosowa Kraina"
ul. Kościuszki 25,59-140 Chocianów

 

 


Działanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013